Kurs krystalografie a strukturní analýzy

Lekce I

Úvod
Obsah lekce

Historie krystalografie

Aplikace strukturní analýzy

Obr13-2.jpg

Obr15-3.jpg

Krystalické látky

Krystal jako trojrozměrně periodický vzor

obr1-3.jpg

Test Rovina na obrázku má Millerovy indexy

(1 1 1)
(1 1 2)
(-1 1 1)

Úloha Zadejte indexy vyznačených směrů (červený, modrý, zelený, hnědý)

Lekce II

Obsah lekce

Prvky symetrie

(trojčetná osa)

Rovinné a prostorové mříže

Test 4-četné rotační ose vyhovuje mříž

čtvercová
pravoúhlá
čtvercová a pravoúhlá

Úloha

V přiložených vzorech zvolte vhodně základní buňku a určete rovinnou mříž.

Obrázek zadání si uložte, dokreslete vhodnou buňku a odešlete takto upravený obrázek. Odpovězte zároveň o jakou se jedná mříž.

 

Lekce III

Obsah lekce

Bodové a prostorové grupy

(grupa pg)

 

Test 1 Inverzní osa je složený prvek symetrie, jejíž operace symetrie sestává

z několika otáčení a několika inverzí, na pořadí nezáleží
z jednoho otáčení a jedné inverze, na pořadí nezáleží
z jednoho otáčení a poté z jedné inverze

 

Test 2

Na zadaných vzorech zvolte základní buňky a vyznačte prvky symetrie. Dále přiřaďte podle obsažených prvků symetrie příslušnou rovinnou grupu ze seznamu 17 možných grup. Do zadaných obrázků zakreslete v nějakém kreslícím programu polohu os symetrie (s využitím symbolů níže), rovin zrcadlení (zeleně resp. plnou čarou), případně skluzových rovin zrcadlení (modře resp. čárkovaně)

Symboly pro osy symetrie:

 

 

Řešení: lze nalézt 2 systémy skluzových rovin a dvojčetné osy symetrie. Buňka je primitivní. Porovnáním se seznamem rovinných grup je zřejmé, že se jedná o grupu p2gg.

Úloha

Lekce IV

Obsah lekce

Struktury a princip minimální energie

obr6-3.gif

Základní typy krystalových struktur - prvky
Základní typy krystalových struktur - polární struktury
Základní typy krystalových struktur - binární slitiny obr8-19.gif
Test Předpokládejme, že máme rovinu zcela vyplněnou stejnými kroužky. Které uspořádání má větší koeficient zaplnění, šestičetné či čtyřčetné?

 obě uspořádání jsou stejně zaplněna
 šestičetné
 čtyřčetné

Úloha Nalezněte na Internetu strukturní údaje systému Fe - Pt a zobrazte strukturu.

Lekce V

Geometrické principy difrakce

Fourierova transformace

Difrakce na monokrystalech

Difrakce na polykrystalech
Test

 

 

Lekce VI

Příprava na exkurzi - pěstování krystalů  
   

 

     
 

 

 

 

Java applety jsou převzaty z CD učebnice C. Giacovazzo: Fundamentals of Crystallography a od Steffena Webera.
Pro jejich spuštění musí být povoleny v prohlížeči a nainstalován příslušná Java podpora..