Úloha 3

Na zadaných vzorech zvolte základní buňky a vyznačte prvky symetrie. Dále přiřaďte podle obsažených prvků symetrie příslušnou rovinnou grupu ze seznamu 17 možných grup. Do zadaných obrázků zakreslete v nějakém kreslícím programu polohu os symetrie (s využitím symbolů níže), rovin zrcadlení (zeleně resp. plnou čarou), případně skluzových rovin zrcadlení (modře resp. čárkovaně)

Symboly pro osy symetrie:

Příklad:

Zadání

Řešení: lze nalézt 2 systémy skluzových rovin a dvojčetné osy symetrie. Buňka je primitivní. Porovnáním se seznamem rovinných grup je zřejmé, že se jedná o grupu p2gg.

Zadání

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

Obrázek 5

Obrázek 6

Obrázek 7

Obrázek 8

Obrázek 9

Obrázek 10

Obrázek 11

Obrázek 12

Obrázek 13

 

Obrázek 14

 

Obrázek 15

 

Obrázek 16

 

Obrázek 17