Úloha 4

Nalezněte na Internetu strukturní údaje systému Fe - Pt a zobrazte strukturu.

Doporučení. Připojte se na demonstrační verzi databáze anorganických struktur (ICSD - Inorganic Crystal Structure Database).Odkaz http://icsdweb.fiz-karlsruhe.de/index.php. Ignorujte okno s heslem. Budete pak připojeni do demonstrační verze. Jak uvidíte, struktury lze hledat podle nejrůznějších kritérií. Zadejte uvedené prvky (Elements) s mezerami a dejte Search. Ve spodní části se vám objeví nalezené fáze. Označte je a zadejte Details. Objeví se základní strukturní údaje - mřížové parametry, prostorová grupa a souřadnice atomů v elementární buňce. Tlačítko Structure slouží k zobrazení struktury ve formátu VRML (3D obdoba HTML). K prohlížení však potřebujete vhodný VRML prohlížeč či rozšíření stávajících. V okně se vám nabídne stažení Cortony. Můžete vyzkoušet. Zašlete souřadnice atomů.

K zobrazení struktury lze využít také vhodný program a nebo znalost strukturního typu. Využijte tedy volné databáze strukturních typů na http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice. Hledejte tam podle prostorové grupy (space group). Tu již budete znát a podle prvků symetrie v symbolu grupy odhadnete, do jaké krystalové soustavy patří (viz Lekce 2) a pod ní pak již příslušné možné strukturní typy naleznete. Stačí pak jen zaměnit konkrétní atomy.

Obdobně postupujte u systému Ti - O. Tam raději zadejte počet prvků (Elements count) 2, abyste zmenšili počet vrácených struktur. I tak je jich několik. Vyberte brukit. Opět zašlete souřadnice. Podle prostorové grupy uhodněte krystalovou soustavu a na http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice pak v příkladech pro tuto grupu přímo uvidíte patřičný obrázek. Zašlete.

Výsledky tedy budou - souřadnice atomů pro FePt a obrázek struktury, souřadnice atomů pro brukit a obrázek struktury.