Obsah druhé lekce

Druhá lekce má dvě textové části:

1. Zavedení prvků symetrie

Rotační osy symetrie (s ilustračními animacemi pomocí Java appletů pro jednotlivé osy)

Je ukázáno, že pokud požadujeme zachování translační symetrie (symetrie vůči posunutí), jsou možné jen rotační osy symetrie četnosti 1, 2, 3, 4, 6.

Inverzní osy symetrie

Prvky symetrie s translací: šroubové osy a skluzové roviny

2. Rovinné a prostorové mříže

Jsou uvedeny všechny možné typy rovinných mříží a ukázáno, se kterými prvky symetrie jsou jednotlivé mříže kompatibilní.

Je zavedeno 7 krystalových soustav, kterým vždy odpovídá příslušná minimální symetrie.
V tabulce jsou shrnuty krystalové soustavy spolu s charakteristickými vztahy mezi mřížovými parametry a uveden obrázek všech možných 14 prostorových mříží (tzv. Bravaisovy mříže)

Testy a úlohy

Autotest 2

Test 2

Úkol 2