TESTOVÉ OTÁZKY


Lekce 4

1) Předpokládejme, že máme rovinu zcela vyplněnou stejnými kroužky. Které uspořádání má větší koeficient zaplnění, šestičetné či čtyřčetné?

obě uspořádání jsou stejně zaplněna
šestičetné
čtyřčetné

2) Nyní vyplňme prostor stejně velkými koulemi. Jak se nazývá uspořádání šestičetných vrstev řazených na sebe v pořadí 1-2-1-2-1...?

kubické plošně centrované uspořádání
primitivní kubické uspořádání
hexagonální nejtěsnější uspořádání

3) Jak se nazývá uspořádání šestičetných vrstev řazených na sebe v pořadí 1-2-3-1-2-3-1... ?

kubické plošně centrované uspořádání
primitivní kubické uspořádání
hexagonální nejtěsnější uspořádání

4) Které uspořádání má větší koeficient zaplnění, "čtvercová pyramida" či kubické plošně centrované uspořádání?

čtvercová pyramida
kubické plošně centrované uspořádání
obě mají stejný koeficient zaplnění, jde dokonce o identická uspořádání

5) Které uspořádání má větší koeficient zaplnění, hexagonální nejtěsnější uspořádání nebo kubické plošně centrované uspořádání?

hexagonální nejtěsnější uspořádání
kubické plošně centrované uspořádání
obě mají stejný koeficient zaplnění

6) Koordinační číslo primitivního kubického uspořádání, "čtvercové pyramidy" a hexagonálního nejtěsnějšího uspořádání je:

primitivní kubické uspořádání - 4, čtvercová pyramida - 4,
hexagonální nejtěsnější uspořádání - 6
primitivní kubické uspořádání - 6, čtvercová pyramida - 8,
hexagonální nejtěsnější uspořádání - 10
primitivní kubické uspořádání - 6, čtvercová pyramida - 12,
hexagonální nejtěsnější uspořádání - 12