Úloha 1

Zadejte indexy vyznačených směrů (červený, modrý, zelený, hnědý)

Zadejte Millerovy indexy vyznačených rovin

Pomůcka

Nalezení Millerových indexů roviny:

1) nalezení průsečíků, např. 2, 4, 3

2) převrácené hodnoty, 1/2, 1/4, 1/3

3) společný jmenovatel, 6/12, 3/12, 4/12

4) nejmenší celá čísla, 6, 3, 4

5) značení roviny (634)

 

 

Zakreslete do krychle (či nějakého rovnoběžnostěnu) krystalové směry a roviny obdobně jako je tomu v testu - otázky 9-11, 14-17. Můžete několik směrů rozlišit barvami a také nakreslit více obrázků. Uvědomte si, že počátek souřadné soustavy lze libovolně posunout.

Směry [121], [120], [20-1], [2-11], [114]

Roviny (121), (310), (3-1-1), (20-1)