Úloha 2

Přiřaďte naznačeným rovinám Millerovy indexy. Odpovězte ve formě

1 - (hkl)
2 - (hkl)
.
kde za (hkl) dosadíte správné indexy včetně znaménka

V přiložených vzorech zvolte vhodně základní buňku a určete rovinnou mříž.

Obrázek zadání si uložte, dokreslete vhodnou buňku a odešlete takto upravený obrázek. Odpovězte zároveň o jakou se jedná mříž.

Vzor

 

Zadání

Možná řešení. Nejvhodnější je volba pravoúhlé centrované buňky, protože odpovídá nejvyšší symetrii vzoru. Soustava je pravoúhlá.

Zadání:

Vzor 1

Vzor 2

Obdobně postupujte u následujících vzorů. Navíc určete přítomné prvky symetrie (osy symetrie, roviny zrcadlení). 
Můžete je zakreslit do obrázků pomocí známých symbolů.

Osy symetrie (s využitím symbolů níže), roviny zrcadlení (plnou čarou).

Vzor 3

Vzor 4

Vzor 5