TESTOVÉ OTÁZKY


Lekce 3b

1) Skládání otáčení s kolmou translací

vede k opakovanému výskytu výchozí rotační osy
vede k výskytu roviny zrcadlení
dává nové prvky symetrie - šroubové osy

2) Skládání otáčení s rovnoběžnou translací

vede k opakovanému výskytu výchozí rotační osy
vede k výskytu roviny zrcadlení
dává nové prvky symetrie - šroubové osy

3) Mezi šroubové osy patří pouze

21, 32, 43 a 65
21, 31, 32, 41, 42, 43,61, 62, 63 a 64
21, 31, 32, 41, 42, 43,61, 62, 63, 64 a 65

4) Čemu odpovídají "osy" 33 a 40?

33 odpovídá čistému otáčení, 40 čisté translaci
33 odpovídá čisté translaci, 40 čistému otáčení
33 i 40 odpovídají čistému otáčení

5) Prostorových grup je celkem

220
230
240

6) Úplný symbol prostorové grupy sestává

ze 4 znaků - první je písmeno označující typ mříže a za ním následuje trojice symbolů označující prvky symetrie ve význačných směrech
ze 3 znaků - trojice symbolů označující prvky symetrie ve význačných směrech
ze symbolů všech vyskytujících se prvků symetrie

7) Symbol bodové grupy odvodíme ze symbolu prostorové grupy tak, že

inverzní osy nahradíme čistými
myšlenkově zanedbáme subtranslace šroubových os a skluzových rovin
myšlenkově zanedbáme subtranslace šroubových os a skluzových rovin a navíc inverzní osy nahradíme čistými