Obsah třetí lekce

Ve třetí lekci již přicházíme k popisu atomových struktur. Mříže jsou tedy "osazeny" atomy. Pro popis je užitečné zavést pojem grup

Textová část lekce má pouze jednu část - Bodové a prostorové grupy

Je zadefinová pojem grupa.

Ilustrovány jsou příklady objektů, které obsahují prvky symetrie bodových grup v rovině.

Dále jsou uvedeny všechny možné rovinné grupy s příslušnými mezinárodními symboly. Každá grupa je charakteristická tím, že obsahuje určité prvky symetrie, z nichž ty nejdůležitější jsou zahrnuty v symbolu grupy. Tato část je důležitá pro úkol, ve kterém je třeba nalézt v zadaných vzorech všechny přítomné prvky symetrie a podle nich určit příslušnou rovinnou grupu.

Pro zajímavost je v tabulce shrnuto všech 32 možných bodových grup (ty neobsahují prvky symetrie s translacemi) s animovanými ilustracemi a pro úplnost vysvětlena i symbolika bodových grup. Bodové grupy jsou důležité mimo jiné proto, že se projevují ve vnějším tvaru krystalu.

Pro úplnost jsou zmíněny i prostorové grupy (které obsahují právě i šroubové osy a skluzové roviny), kterých je 230 a které jsou důležité právě pro určování atomové struktury krystalů. Z tohoto důvodu jsou krátce zmíněny i tzv. ekvivalentní polohy prostorových grup úzce související s polohami atomů. Přítomná symetrie často přímo určuje polohy atomů či silně omezuje možný počet těchto poloh (v souvislosti s chemickým složením).

V textu jsou odkazy na spoustu animací, které mají ilustrativní charakter. Samozřejmě není třeba je všechny spouštět. Stačí jen několik málo pro pochopení.
Stejně tak není potřebné se jednotlivé grupy nějak učit.

Testy a úlohy

Autotest 3

Autotest 4

Test 3

Úkol 3