Obsah první lekce

Co je vlastně krystalografie, jaká je její historie a co si máme představit pod pojmem krystalické látky.

Zavedení základních pojmů, se kterými budeme pracovat v dalších lekcích i cvičeních:

Ideální krystal
Trojrozměrná periodicita
Operace symetrie (operace opakování)

Rozdíl mezi pojmy prostorová mříž a krystalová (atomová) struktura

Definice pojmu základní buňka, která může být buď primitivní nebo centrovaná.

Zavedení krystalografických os a mřížových parametrů jako základních parametrů krystalové struktury.

Značení mřížových směrů a mřížových rovin. Orientaci rovin vůči krystalografickým osám uvádíme pomocí tzv. Millerových indexů

Testy a úlohy
(ke správnému vyplnění by měl zcela postačit text KRYSTAL JAKO TROJROZMĚRNĚ PERIODICKÝ VZOR)

Autotest 1

Test 1

Úkol 1