TESTOVÉ OTÁZKY


Lekce 1


1) Ideální krystal je

konečný a jeho struktura je zcela pravidelná
konečný a jeho struktura je kromě povrchu zcela pravidelná
nekonečný a jeho struktura je zcela pravidelná2) Ideální krystal je charakterizován pravidelným opakováním základního motivu, tzv. hmotné báze. Tato hmotná báze

může být tvořena pouze jedním atomem
může být tvořena více atomy, avšak pouze stejného druhu (tedy stejného prvku)
je tvořena libovolným počtem atomů libovolného druhu3) Pravidelný vzor lze vytvořit ze základního motivu operacemi opakování. Které operace převádějí pravé objekty v levé (a naopak)?

zrcadlení, inverze a jelikož inverze se dá vytvořit pomocí zrcadlení a otáčení, tak i otáčení
zrcadlení a inverze
zrcadlení a otáčení4) Strukturu ideálního krystalu často reprezentujeme body, jež se periodicky opakují ve třech rozměrech. Množinu těchto bodů (také mřížové body) nazýváme prostorová mříž. Mřížový bod

vždy leží ve středu atomu a také střed každého atomu odpovídá mřížovému bodu
obecně neleží ve středu atomu
vždy leží ve středu atomu, ale mohou existovat atomy, jejichž střed neodpovídá žádnému mřížovému bodu5) Mřížové body se opakují s periodami t1, t2, t3 (základními translacemi), jež jednoznačně definují mříž. Daná mříž

však neurčuje jedinou trojici základních translací
určuje trojici základních translací až na celočíselné násobky
zcela určuje trojici základních translací


6) Krystalografické osy jsou

směry základních translací
vektory vymezující základní buňku (s pravotočivým sledem); délky těchto vektorů pak určují mřížové parametry
vektory vymezující základní buňku (s pravotočivým sledem); délky těchto vektorů a úhly mezi nimi vytvářejí soubor mřížových parametrů


7) Osnova rovin na obrázku má Millerovy indexy

(1 2 0)
(2 1 0)
(1 -2 0)


8) Rovina na obrázku má Millerovy indexy

(1 0 0)
(0 1 0)
{1 0 1}


9) Rovina na obrázku má Millerovy indexy

(1 1 1)
(1 1 2)
(-1 1 1)


10) Rovina na obrázku má Millerovy indexy

(2 2 1)
<1 1 2>
(1 1 2)


11) Mějme osnovu rovin (-1 2 0) a (0 1 0). Která z nich má větší mezirovinnou vzdálenost?

Nedá se rozhodnout, záleží na mřížových parametrech.
(-1 2 0)
(0 1 0)


12) Krystalografický směr u na obrázku má symbol

[1/2 0 1/2]
(1 0 1)
[1 0 1]


13) Krystalografický směr u na obrázku má symbol

[1 1 1]
[0 1 1]
(1 1 1)


 

14) Skupina symetricky ekvivalentních směrů <1 0 0> v kubické mříži (viz obrázek) má četnost

2; jsou to směry [1 0 0] a [-1 0 0]
6; jsou to směry [1 0 0], [-1 0 0],
[0 1 0], [0 -1 0], [0 0 1] a [0 0 -1]
1; je to směr [1 0 0]