Fourierova transformace

Difrakci lze v určitém přiblížení chápat také jako tzv. Fourierovu transformaci objektu. To je matematická transformace, která se často ve fyzice, ale i dalších oborech používá.
Pomocí následujících apletů je možné generovat motivy a zobrazovat jejich Fourierovy transformace, tedy difrakční obrazy.

Fourierova transformace 1

Fourierova transformace 2

Pomocí těchto apletů byly generovány následující ilustrační příklady. Podívejte se nejprve na ně.
V tabulkách jsou ilustrovány obecné a speciální polohy a vlastnosti Fourierovy transformace. Jsou také vždy ukázány obrazy. 
Vidíte, že někdy obrazy vypadají podobně i pro různé buňky.

Po prohlédnutí příkladů níže pokračujte na:

Některé vlastnosti Fourierovy transformace

a

Jak to vypadá, když je atomů více.

Základní buňka

Mříž

Příslušná Fourierova transformace

Atom v obecné poloze

Grupa p1 – není žádná symetrie. Atom není zmnožen.
V každé buňce je jeden.

Atom v obecné poloze

Grupa p4 – čtyřčetná symetrie. Atom v obecné poloze je zmnožen.

Čtyřčetná symetrie je viditelná i v tomto obraze.

Atom ve speciální poloze na čtyřčetné ose.

Grupa p4 – čtyřčetná symetrie. Atom ve speciální poloze (na ose) není zmnožen.

Atom v obecné poloze

Grupa pg – skluzová rovina.

Atom v obecné poloze

Grupa p4mm – čtyřčetná osa, dvě kolmé roviny zrcadlení. Atom v obecné poloze je několikrát zmnožen.

Atom v obecné poloze

Grupa p3m1 – trojčetná osa, rovina zrcadlení.

Atom v obecné poloze

Grupa p6 – šestičetná osa

Atom v obecné poloze

Grupa p6mm – šestičetná osa, roviny zrcadlení

 

Po prohlédnutí příkladů pokračujte na:

Některé vlastnosti Fourierovy transformace

a

Jak to vypadá, když je atomů více.