Obsah čtvrté lekce

Čtvrtá lekce má několik textových částí. Ty jsou do značné míry ilustrační.

V části Struktury se věnujeme zkoumání možností, jak naskládat nejtěsněji koule v prostoru. Možností vrstvení je několik a vedou k odvození nejčastějších struktur s tzv. nejtěsnějším uspořádáním. Lze vypočíst tzv. koeficient zaplnění.

V dalších částech jsou pak znázorněny příklady nejjednodušších typických struktur:

pro prvky
jednoduché polární struktury
a struktury slitin

V úloze si vyzkoušíte nalézt strukturu na Internetu v databázi (bohužel jen v Demo verzi, protože přístup k plné databázi je velmi drahý).

Testy a úlohy

Autotest 5

Test 4

Úkol 4