Materials Structure
*

MATERIALS STRUCTURE

in
Chemistry, Biology,
Physics and Technology

ISSN 1211-5894 (Print)
ISSN 1805-4382 (Online)


Bulletin of the Czech and Slovak Crystallographic Association

Editorial Board
Notes for Authors
( Informace pro autory )

SEARCH
 

with PDF files

 

 

Journal is included in
 
DOAJ Directory of Open Access Journals


Editorial Board

The journal is published and distributed by the Czech and Slovak Crystallographic Association (CSCA).
cesky

Editors :
 • Černý Radovan
  Laboratory of Crystallography, University of Geneva,
  24, quai Ernest Ansermet, CH-1211 Geneva, Switzerland
  E-mail: Radovan.Cerny@cryst.unige.ch
   
 • Fiala Jaroslav
  West Bohemian University, Faculty of Mechanical Engineering, Univerzitní 8,
  306 14 Plzeň, Czech Republic,
  E-mail: fialaj@kmm.zcu.cz

 • Hašek Jindřich
  Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sci. of Czech Republic,
  Heyrovskeho nam. 2, 162 06 Praha 6, Czech Republic
  E-mail: hasek@imc.cas.cz
   
 • Kulda Jiří
  Institute Laue-Langevin, BF 156, 380 40 Grenoble, France
  E-mail: kulda@ill.fr

 • Mikulík Petr
  Faculty of Science, Masaryk University
  Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic
  E-mail: mikulik@physics.muni.cz
   
 • Kužel Radomír
  Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
  Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2; Czech Republic
  Tel: (042)-221 911 394, 221 911 388; Fax: (042)-224 911 061
  E-mail: kuzel@karlov.mff.cuni.cz
   
 • Kuta Smatanová Ivana
  Institute of Physical Biology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice
  Novy Zamek 136, 373 33 Nove Hrady, Czech Republic
  E-mail: ivas@greentech.cz
   
 • Langer Vratislav
  School of Chemical Engineering, Chalmers University of Technology
  SE 412-96 Göteborg, Sweden
  E-mail: langer@chalmers.se
 • Rafaja David
  Technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Metallkunde, Gustav-Zeuner Strasse 5, 09599 Freiberg, Germany
  E-mail: rafaja@ww.tu-freiberg.de
   
 • Schneider Bohdan
  Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic
  Flemingovo nam. 2, 166 10 Praha 6, Czech Republic
  E-mail: bohdan@rcsb.rutgers.edu

 

   


Published by the Czech and Slovak Crystallographic Association (CSCA). Typeset in Corel Ventura.
Technical editors: Ivana Kutá Smatanová, Radomír Kužel
Printed by ARS Print, Svatoslavova 9, 140 00 Praha 4 - Nusle
ISSN 1211 - 5894


Časopis vydává a rozšiřuje Krystalografická společnost. Vychází nepravidelně, obvykle 2-4 ročně. Náklad 400 výtisků.
Časopis vznikl v roce 1994 jako nástupce Bulletinu Krystalografické společnosti a před tím bulletinů odborné skupiny Studium struktury materiálu ionizačním zářením komise jaderné techniky při české radě ČSVTS.
Časopis publikuje především příspěvky zaměřené na krystalografii a strukturní analýzu materiálů. Často příspěvky, které jsou v nějaké formě prezentovány na akcích Krystalografické společnosti.
Od roku 1999 jsou všechny články (papers) a přehledné články (reviews) recenzovány. Abstrakty posuzuje organizátor příslušné akce a redakce, zprávy a další příspěvky redakce.

Recenzované články, které lze zadávat do publikační databáze RIV jsou řazeny výhradně v sekcích Papers a Review Papers. 


Adresa sekretariátu redakce : R. Kužel, MFF UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2. Pro členy Krystalografické společnosti je časopis zdarma.


Last page modification : January 2015

Webmaster

search