Materials Structure
*

MATERIALS STRUCTURE

in
Chemistry, Biology,
Physics and Technology

ISSN 1211-5894 (Print)
ISSN 1805-4382 (Online)


Bulletin of the Czech and Slovak Crystallographic Association

Editorial Board
Notes for Authors
( Informace pro autory )

SEARCH
 

with PDF files

 

 


 


Editorial Board

The journal is published and distributed by the Czech and Slovak Crystallographic Association (CSCA).
cesky

Editors :
 • Černý Radovan
  Laboratory of Crystallography, University of Geneva,
  24, quai Ernest Ansermet, CH-1211 Geneva, Switzerland
  E-mail: Radovan.Cerny@cryst.unige.ch
   
 • Fiala Jaroslav
  West Bohemian University, Faculty of Mechanical Engineering, Univerzitní 8,
  306 14 Plzeň, Czech Republic,
  E-mail: fialajar@seznam.cz
 • Hašek Jindřich
  Institute of Biotechnology, BIOCEV
  Academy of  Sciences of the Czech Republic,  
  Průmyslová 595, 252 50 VestecE-mail: hasekjh@seznam.cz
   
 • Kulda Jiří
  Institute Laue-Langevin, BF 156, 380 40 Grenoble, France
  E-mail: kulda@ill.fr

 • Mikulík Petr
  Faculty of Science, Masaryk University
  Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic
  E-mail: mikulik@physics.muni.cz
   
 • Kužel Radomír
  Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
  Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2; Czech Republic
  Tel: (042)-221 911 394, 221 911 388; Fax: (042)-224 911 061
  E-mail: kuzel@karlov.mff.cuni.cz
   
 • Kuta Smatanová Ivana
  University of South Bohemia in Ceske Budejovice
  Czech Republic
  E-mail: ivanaks@seznam.cz
   
 • Rafaja David
  Technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Metallkunde, Gustav-Zeuner Strasse 5, 09599 Freiberg, Germany
  E-mail: rafaja@ww.tu-freiberg.de
   
 • Schneider Bohdan
  Institute of Biotechnology, BIOCEV, Academy of  Sciences of the Czech Republic,  
  Průmyslová 595, 252 50 Vestec, Czech Republic
  E-mail: bohdan.schneider@gmail.com

 

   


Published by the Czech and Slovak Crystallographic Association (CSCA). Typeset in Corel Ventura.
Technical editors: Ivana Kutá Smatanová, Radomír Kužel
Printed by ARS Print, Svatoslavova 9, 140 00 Praha 4 - Nusle
ISSN 1211 - 5894


Časopis vydává a rozšiřuje Krystalografická společnost. Vychází nepravidelně, obvykle 2-4 ročně. Náklad 400 výtisků.
Časopis vznikl v roce 1994 jako nástupce Bulletinu Krystalografické společnosti a před tím bulletinů odborné skupiny Studium struktury materiálu ionizačním zářením komise jaderné techniky při české radě ČSVTS.
Časopis publikuje především příspěvky zaměřené na krystalografii a strukturní analýzu materiálů. Často příspěvky, které jsou v nějaké formě prezentovány na akcích Krystalografické společnosti.
Od roku 1999 jsou všechny články (papers) a přehledné články (reviews) recenzovány. Abstrakty posuzuje organizátor příslušné akce a redakce, zprávy a další příspěvky redakce.

Recenzované články, které lze zadávat do publikační databáze RIV jsou řazeny výhradně v sekcích Papers a Review Papers. 


Adresa sekretariátu redakce : R. Kužel, MFF UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2. Pro členy Krystalografické společnosti je časopis zdarma.


Last page modification : March 2024

Webmaster

search