Materials Structure

        in Chemistry, Biology, Physics and Technology

  vol. 6, no. 1, 1999

 Papers

Large supramolecular assemblies and inclusion compounds

G. Tsoucaris, J. Hašek

  3

PDF

Preliminary crystallographic study of native HIV-1 protease …

E. Buchtelová, J. Hašek, J. Dohnálek,
E. Tykarská, M. Jaskolski, L. Olivi

  6

PDF

Computer-aided modeling of enzyme - substrate interaction

 

K. Huml

  8

PDF

W/Si multilayer gratings for X-UV optics
(RPDK’ 98)

 

M. Jergel, P. Mikulík, E. Majková, Š. Luby, R. Senderák, E. Pinčík, M. Brunel, P. Hudek, I. Kostič, A. Konečníková

 

11

PDF

Effect of rapid thermal annealing on Co/Si/W/Si multilayers
(RPDK’ 98)

A. Anopchenko, M. Jergel,
E. Majková, Š. Luby,
R. Senderák, V. Holý

15

PDF

Czech and Slovak Crystallographic Association 1997-99

J. Hašek, R. Kužel

19

PDF

Reports
              
 Integrated analysis of defect structures in crystalline
                materials


J. Fiala


25


PDF

                Forthcoming conferences

J. Hašek

 

 

Články (RPDK - 98),  papers from RPDK-98 in Czech or Slovak

Waveletová transformace
Wavelet transformation

J. Fiala

 

29

PDF


Aplikácia rtg práškovej difrakčnej fázovej analýzy v hydrometalurgii
Application of powder XRD phase analysis in hydrometallurgy

T. Havlík, M. Škrobian

 

37

PDF

O spolehlivosti a věrohodnosti difrakční analýzy napětí

On reliability of diffraction stress analysis

N. Ganev, I. Kraus

42

PDF

Abstrakty  Abstracts and extended abstracts

 

45

PDF
PDF

Recenze  Reviews

  J. Fiala

50

PDF

Kolokvium Struktura ’99,  colloqium of the Czech and Slovak Crystallographic Association

Abtracts – lectures

 

52

PDF
PDF
PDF

K počátkům rentgenové strukturní analýzy v českých zemích

To the beginning of x-ray structure analysis in Czech lands

E. Těšínská

67

PDF


Student theses from the field of structure analysis – abstracts

 

 

68

PDF

Abtracts – posters

 

78

PDF