Materials Structure 
in Chemistry, Biology, Physics and Technology

 vol. 22, no. 2, 2015

 

Papers
Diffraction Study of Residual Stress Depth Distribution in Surface Layers of Shot-blasted Decarburised Steels

 

K. Kolařík, N. Ganev, Z. Pala, J. Drahokoupil  PDF 75
Auxiliary Programs for Diffraction Experiments

 

J. Čapek, Z. Pala PDF 78
Phase Transformations of E110G Zr-alloy Observed by "In-Situ" XRD
J. Říha, P. Šutta PDF 82
Importance of XRPD for Chemical Synthesis of Oxide Materials

Využití Fourierovy transformace při obrazové analýze mikrofotografií
Application of Fourier transformation in Image Analysis of Microphotographs

 

J. Bárta, V. Čuba, T. Pavelková, L. Procházková

M. Šlouf, T. Vacková

PDF

PDF

86

91

 

Určení tenzoru makroskopické zbytkové napjatosti v texturované válcované oceli
Determination of residual stress tensor in textured rolled steel
J. Čapek, Z. Pala, M. Černík
PDF
95
Z historie

Mezinárodní krystalografická unie a členství Československa
International Union of Crystallography and membership of Czechoslovakia
E. Těšínská PDF

 

99
Krystalografická společnost 2012-2014
Czech and Slovak Crystallographic Association 2012-2014
J. Hašek, R. Kužel, I. Kutá Smatanová PDF
7 Mb

PDF
reduced
PDF
2nd part

104
Obsah
Contents, Author index
PDF 118