Materials Structure

        in Chemistry, Biology, Physics and Technology

 vol. 8, no. 1, 20001

Scientific Articles

Lattice imaging in transmission electron microscopy

PDF

M. Karlík

 3

Genetic algorithm applied to multilayer structure determination

PDF

D. Šimek, D. Rafaja, J. Kub

16

Relationship between crystal morphology and preferred orientation in polycrystalline specimens for diffraction experiments PDF P. Fejdi, A. Holocsy 22
Textures of aluminum alloy thin sheets for heat exchanger fins PDF J. Marek, M. Karlík, P. Sláma 25

Články  (contributions in Czech or Slovak)

Zakreslení orientační distribuční funkce ODF do standardní projekce (001)
(Drawing of the Orientation Distribution Function into standard projection (001))

PDF

J. Marek

 

29

Vplyv mletia suroviny na prípravu CaO žiaruvzdorného materiálu
(Influence of limestone milling on the preparation of CaO refractory material)

PDF

A. Miškufová, T. Kuffa,
T. Havlík, J. Trpčevská

38

Problémy s kvantitativním stanovením d-desoxyefedrinu hydrochloridu (metamfetaminu hydrochloridu) práškovou rtg. difrakcí
(Problems with quantitative powder diffraction determination of d-Desoxyephedrine hydrochloride)

PDF

D. Krausová, K. Zedníková,
P. Ondra , J. Ševčík, 
M. Biler

44

„Polymorfismus“ molekulových krystalů vybraných komplexních látek
(
Polymorphism of molecular crystals of selected coordinationx compounds)

PDF

J. Walla, M. Biler, P. Kopel,
R. Pastorek

48

Abstrakty (abstracts)

Thoriové fosfáty skupiny rabdofánu a jejich srůsty s fylosilikáty

PDF

V. Goliáš, L. Palatinus,
M. Chvátal, M. Klementová

50