Materials Structure 
in Chemistry, Biology, Physics and Technology

 vol. 13, no. 2, 2006

 

in case of difficulties with reading the PDF file over Internet save it to your disk!

Review paper

 

 

 

Past and Present Status of Neutron Scattering at the Research Reactor in Řež

 

P. Mikula

PDF
 

 51

Ful papers from the Central European Training School on Neutron scattering      

Neutron diffraction applied to the characterization of archaeological pottery

D. Barilaro, V. Crupi,
D. Majolino, W. Kockelmann

PDF
 

 63

Periodic loading of dual phase steel studied by neutron diffraction

P. Jenčuš, P. Lukáš, J. Polák, O. Muránsky

PDF

 

 66

Structure of membrane of submitochondrial particles studied by small angle neutron scattering

T. N. Murugova et al PDF

 

68

Surface characterization of superpolished substrates for x-ray and neutron multilayer optics

D. Vernani, G. Pareschi, F. Mazzoleni,
D. Spiga, R. Valtolina

PDF

 

71

X-Ray GIABD in application to laser treated steel surfaces

V. Antonov, I. Iordanova, K. Krezhov

PDF

 

76

Magnetic e-Fe2O3 nanoparticles obtained by sol – gel synthesis

M. Popovici, C. Savii, D. Nižňanský,
C. Enache, C. Ionescu, R. Radu

PDF

79

Other full papers      

Study of hydrogen-defect interaction in thin Nb film on Si substrate using positron annihilation

 

J. Čížek et al PDF 82

NanoTest™ NT 600 - a device for analyses of mechanical properties of materials

 

R. Čtvrtlík, M. Stranyánek, P. Boháč,
L. Jastrabík

 

PDF 90

Nano-mechanical properties of carbon and silicon films

 

M. Stranyánek, R. Čtvrtlík, P. Boháč,
L. Jastrabík

 

PDF 94
Měření elastických constant tenkých vrstev metodou LAW
Measurement of elastic constants of thin films by the LAW method

R. Picek, P. Boháč

 

PDF 97

Difrakční a tenzometrická analýza povrchů ocelí po nekonvenčních metodách obrábění
X-ray diffraction residual stress study of steel surfaces after progressive methods of machining

 

K. Kolařík, N. Ganev

 

PDF 102

Termická úprava chalkopyritového koncentrátu so sírou
Thermal pre-treatment of chalcopyrite concentrate with sulfur

 

A. Miškufová, J. Kuchár, T. Havlík,
M. Turzáková, J. Kaduková

 

PDF 106

Použití rentgenové difrakce ve forenzní oblasti
Use of X-ray diffraction in forensic science

 

M. Kotrlý PDF 113

Dokonalost krystalitů keramiky připravené vysokoteplotní samošířící se syntézou (VSS)Perfection of ceramic crystallites prepared through the self-propagating high temperature synthesis (SHS)

 

L. Sodomka PDF 116
Czech and Slovak Crystallographic Association
Krystalografická společnost

 

R. Kužel, J. Hašek,

 

PDF

 

120