Materials Structure 
in Chemistry, Biology, Physics and Technology

 vol. 10, no. 2, 2003

in case of difficulties with reading the PDF file over Internet save it to your disk

Electron Backscattered Diffraction technique-principle and application

 

T. Kuníková, D. Hrivňáková

PDF
(2 Mb)

75

Determination of point-group symmetry via TEM experiments

 

M. Čaplovičová, P. Fejdi,
J. Krištín

PDF

PDF
(1.5 Mb)

80

Štúdium vývoja mikroštruktúry práškového CaCO3 pri mletí vo vibračnom mlyne
(Study of CaCO3 powder microstructure evolution at the milling in vibrational mill)

 

S. Jurečka, P. Šutta, A. Miškufová, 
T. Havlík

PDF

86

Štúdium hydratácie spekaného CaO cestou rtg difrakcie
(The study of hydration of sintered CaO by X-ray diffraction method)

 

A. Miškufová, T. Havlík

PDF

90

Od podílových metod  Černohorského k zobecněné metodě sin ji /sin jj
(From the ratio methods of Černohorský to the generalized sin ji/sin jj – method)

J. Vavrda

 

PDF 94

Krystalografická společnost     
(Czech and Slovak Crystallographic Association)
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
(Regional Committe of the Czech and Slovak Crystallographers)

 

R. Kužel, J. Hašek
 
PDF
(2 Mb)

PDF

105
Zprávy (Reports)

Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok

 

M. KomanPDF


111
Structure Solution from  Powder Diffraction Data SSPD’03 R. Černý, Ľ. Smrčok PDF 112
2. Setkání českých a slovenských strukturních biologů B. Schneider PDF 114
Crystallization Course CC2003 I. Kutá Smatanová, P. Řezáčová PDF 114
Historie (History)

50 let „Rozhovorů“ a Krystalografické společnosti - paměti pamětníkaZ. Šperling


PDF


115

Katedra anorganické chemie, Masarykova Univerzita v Brně

Z. Žák

PDF

116

Forthcoming meetings

117