Materials Structure 
in Chemistry, Biology, Physics and Technology

 vol. 12, no. 2, 2005

Vzpomínka na profesora Zdeňka Weisse

P. Čapková

PDF

 67

 

Papers

 

 

 

Sledování degradace energetických zařízení pomocí rtg difrakce
(Monitoring degradation of power plants by x-ray diffraction)

 

J. Fiala a kol.

PDF
(5 Mb)
PDF

 68

Fokusace v rtg difrakční topografii polykrystalických materiálů
(Focusing in x-ray diffraction topography of polycrystalline materials)

J. Fiala, M. Kolega, R. Medlín

PDF
(9 Mb)

PDF

 74

Stanovení orientace krystalu dihydrogenfosforečnanu diazabicyklooktanu práškovou rt difrakcí v souvislosti se studiem jeho protonové vodivosti
(Determination of crystal orientation of protonated diazabicyclooctane dihydrogenphosphate using powder diffraction technique in relation to study of proton conductors)

O. Kaman, D. Havlíček


PDF

 77

 

Struktura 2005 - Conference papers 

 

 

 

 

SAXS and QELS study of Au and UHMWPE particles

M. Šlouf, J. Pleštil, H. Synková,
J. Kumstátová, S. Eklová
 

PDF
(2 Mb)
PDF

82

MDFT program: Calculation of 2D and 1D diffraction paterns from electron micrographs

M. Šlouf, H. Synková, J. Baldrian


PDF
 

85

Structure characteristics of Al plates joined by friction stir-welding

N. Ganev, J. Marek, P. Sláma

PDF

89

Stupeň grafitizace uhlíkových vláken
(Degree of graphitization of carbon fibers)

L. Sodomka

PDF

93

X-ray diffraction analysis of macroscopic residual stresses in surface layers of steels after grinding

Z. Pala

PDF

96

 

Analýza zbytkové napjatosti vysokopevnostní slitiny Inconel 718 po elektroerozivním obrábění
(Analysis of residual stress of nickel superalloy Inconel 718 after electro discharge machining)

K. Kolařík, N. Ganev, J. Barcal

PDF

98

X-ray diffraction from polycrystalline multilayers with flat interfaces in grazing-incidence geometry

P. F. Fewster, N. L. Andrew,
V. Holý, K. Barmak, J. Krčmář

PDF

102

Tantaloniobates in cassiterite: Inclusions or exsolutions?

M. Klementová, M. Rieder

PDF


104

Abstracts from the colloquium Struktura 2005

Lectures
Monday,
Tuesday
Wednesday,
Thursday


PDF
PDF
PDF
PDF


109
118

 

Student day - Tuesday
morning
afternoon
late afternoon
 


PDF
PDF
PDF

133

 

Posters

PDF

155

 

Program

PDF

159

Abstracts see also at Colloquium page

 

 

163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in case of difficulties with reading the PDF file over Internet save it to your disk