Materials Structure 
in Chemistry, Biology, Physics and Technology

 vol. 8, no. 2, 2001

Scientific Articles 

Positron annihilation spectroscopy

I. Procházka

PDF

55

Positron-lifetime investigation of precipitation effects in Al-Cu alloy

 

O. Melikhova, J. Čížek, I. Procházka,
J. Kuriplach, I. Stulíková and J. Faltus

PDF

61

Internal stresses in plastically deformed gold films investigated by X-ray diffraction

P. Šutta

PDF

68

Some of the physical, physicochemical and technological properties of powder materials and their relation to the X-ray diffraction

 

J. Had

PDF

71

Czech and Slovak Crystallographic Association       R. Kužel, J. Hašek PDF 73
Reports PDF 78

Články   (articles in Czech or Slovak) 

Rtg difrakční topografie polykrystalických materiálů
(X-ray diffraction topography of polycrystalline materials)  

J. Fiala, S. Němeček

 

PDF (1 Mb)
PDF
(low res)

79

Porovnanie aproximačných a Fourierovských dekonvolučných metód pri analýze rtg difrakčných profilov (Comparison of approximative and Fourier deconvolution methods for analysis of X-ray diffraction profiles

S. Jurečka

 

 

PDF

 

83

Kvantitatívna rtg fázová analýza štandardov portlandského slinku
(Quantitative X-ray phase analysis of clinkers)

 

O. Pritula

PDF

88

Abstrakty  (Abstracts)
Struktura pyrolyzního uhlíku ve slévarenských formách

 

J. Fiala, J. Buchtele,
P. Jelínek, S. Němeček

PDF

92

Krystalografická společnost           

R. Kužel, J. Hašek
 
PDF 92
Zprávy PDF 98

Historie – články připravené u příležitosti 250. Rozhovorů    
(History – contributions prepared at the occasion of the 250th seminar of the CSCA)   

 

PDF

 

100

Laboratoř ROTAN ve Fyzikálním ústavu AVČR
(ROTAN Laboratory at the Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic)

Z. Šourek

 

PDF

 

100

Stručný profil oddělení strukturní analýzy na katedře fyziky elektronových sktruktur MFF UK v Praze
(A brief profile of the structure analysis group at the Department of  Electronic Structures, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague)

 

V. Valvoda

 

PDF

 

104

Rentgenová laboratoř ústavu kondenzovaných látek přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (X-ray laboratory of the Institute of Condensed Matter, Faculty of Nature, Masaryk University, Brno)

 

J. Kuběna, V. Holý

PDF

 

106

Difrakce na katedře inženýrství pevných látek fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT už (teprve) čtyřicetiletá (Diffraction at the Department of Solid State Engineering, Faculty of Nuclear Engineering, Czech Technical University)

 

I. Kraus, S. Vratislav

PDF

 

108

Difrakčné metódy štúdia štruktúry látok na ÚEF SAV (Diffraction methods of structural studies at the Institute of Experimental Physics,  Slovak Academy of Sciences, Košice

V. Kavečanský

PDF

 

111

 

Rtg difrakce v Plzni
(X-ray Diffraction in Plzeň)

 

J. Fiala, R. Čerstvý

PDF

114

Kryštalografia na ústave anorganickej chémie SAV
(Crystallography at the Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences)
 

S. Ďurovič

PDF

 

115

Útržky z historie rentgenové laboratoře na katedře anorganické chemie přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze
(Shreds from history of X-ray laboratory at the Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Nature, Charles University, Prague)
 

I. Císařová

PDF

 

 

117