Materials Structure 
in Chemistry, Biology, Physics and Technology

 vol. 17, no. 2a, 2010

 

Abstracts from Struktura 2010, Colloquium of the Czech and Slovak Crystallographic Association

Programme of the meeting

 
Lectures  

Monday, June 14
J. Marek PDF k5
Z. Šourek PDF k9
E. Dobročka PDF k11
M. Jergel PDF k17
M. Meduňa PDF k22
Tuesday, June 15
B. Schneider PDF k28
I. Kutá Smatanová PDF k29
G. Demo PDF k31
J. Hašek PDF k32
V. Goliáš PDF k35
L. Čaplovič PDF k38
M. Černík PDF k41
N. Ganev, Z. Pala PDF k42
Wednesday, June 16 
M. Dušek PDF k43
M. Šlouf PDF k46
E. Sarakinou PDF k50
L. Palatinus PDF k51
P. Beran PDF k54
M. Kotrlý PDF k57
Thursday, June 17
I. Císařová PDF k58
J. Rohlíček PDF k58
M. Koman PDF k60
J. Kožíšek PDF k63
J. Filip PDF k64
M. Pospíšil PDF k65
R. Kužel, S. Daniš PDF k68
J. Hybler PDF k69
Short lectures  
Session 1 F. Eichler PDF k73
P. Roupcová PDF k74
R. Skála PDF k76
F. Laufek PDF k76
J. Drahokoupil PDF k77
Session 2 L. Urbániková PDF k79
T. Prudnikova PDF k80
V. Schmidt PDF k80
J. Haníková PDF k81
P. Vranec PDF k83
I. Kočanová PDF k85
Session 3 M. Čerňanský PDF k88
J. Kopeček PDF k89
D. Šimek PDF k91
M. Klementová PDF k93
P. Klang PDF k95
T. Čechal PDF k97
Commercial presentations
T. Samtleben; S. Prugovecki PDF k98
Courses  
Z. Matěj PDF k99
Programme PDF k78
Author Index PDF k84

in case of difficulties with reading the PDF file over Internet save it to your disk!