Materials Structure 
in Chemistry, Biology, Physics and Technology

 vol. 9, no. 1, 2001

Papers (extended abstracts) from the CSCA colloquium 2002

Monokrystalové metody s registrací na film nebo obdobná plošná media 
(Single crystal diffraction methods with registration on film or similar planar media)

J. Hybler

PDF

3

Prášková difraktometrie
(Powder diffractometry)

 

R. Kužel, D. Rafaja

PDF

6

Rentgenová holografie s atomárním rozlišením
(X-ray holography with atomic resolution)

 

M. Kopecký, J. Kub

PDF

8

Vícekrystalová difraktometrie
(Multiple crystal diffractometry)

 

Z. Šourek

PDF

10

Rentgenová topografie
(X-topography)

 

M. Polcarová PDF 12
Crystallization of Biological Macromolecules

 

I. Kutá Smatanová PDF 14
Cryocrystallography of Biological Macromolecules

 

P. Řezáčová PDF 15
Proteinový difraktometr – měření rotační metodou
(X-ray protein diffractometer and basis of the rotation method)

 

J. Brynda PDF 17
Neutron Crystallography of Biological Molecules

 

E. Buchtelová PDF 20
Proteinová krystalografie na zdrojích synchrotronového záření
(Protein crystallography with synchrotron radiation)

 

J. Hašek PDF 22
Studium nábojových hustot v krystalech 
(Study of charge densities in crystals)

 

M. Šlouf PDF 26

Abstracts
from the 1st meeting of the Czech and Slovak Structural Biologists              


PDF

31

History
contributions prepared at the occasion of the 250th CSCA seminar

52

Neutronová difrakce v ÚJF AV ČR v Řeži
(Neutron diffraction at the Institute of Nuclear Physics in Rez)

P. Mikula

PDF

52

Laboratoř rentgenové difrakce Českého geologického ústavu
(X-Ray Laboratory of the Czech Geological Survey)

K. Melka, P. Ondruš, R. Skála PDF

 

64

RTG pracoviště katedry anorganické chemie PřF UP v Olomouci
(X-ray Lab of the Department of Inorganic Chemistry, Palacky University Olomouc)

D. Krausová,
J. Kameníček,
Z. Trávníček,
J. Walla
PDF (2Mb) 67
Autorský index 75