Materials Structure

        in Chemistry, Biology, Physics and Technology

 vol. 7, no. 1, 2000

Scientific Articles

Extrapolation method of the elimination of instrumental broadening of diffraction lines

PDF

M. Čerňanský

  3

Mössbauer spectroscopy of garnets of almandine-pyrope series

PDF

K. Černá, M. Mašláň,
P.  Martinec

  6

Články  (contributions in Czech or Slovak)

Tři přístupy k počítačovému modelování struktury a interakcí velkých molekul
(Three approaches to the computer modeling of structure and interactions of large molecules)

PDF

K. Huml, J. Vondrášek

 

10

 

 

 

Rozšířené abstrakty  (Extended abstracts)

 

 

 

Experimentálne štúdium prístrojovej rozlišovacej funkcie textúrneho difraktometra
Experimental study of instrumental resolution of texture goniometer

PDF

D. Machajdík,  A. Pevala,
K. Fröhlich, F. Weiss,
A. Figueras

16

Štúdium mikroštruktúry epitaxnej CeO2 vrstvy deponovanej na zafírovej monokryštálovej podložke  
Microstructural study of epitaxial CeO2 film deposited on sapphire single crystal substrate

PDF

D. Machajdík, 
K. Fröhlich, A. Pevala, 
F. Weiss, A. Figueras 

17

 

 

 

Abstrakty  (abstracts)

 

20

Rtg difrakční monitorování výroby uhlíkových elektrod

PDF

F. Filuš, A. Roják, J. Fiala

20

Geometrie práškové difrakce

PDF

J. Fiala

21

Correlation of the pseudo-temperature parameter and the surface roughness parameter in regression analysis

PDF

P. Freundlich

22

Modelování RTG práškových difrakčních spekter modifikovaných cementových fází

PDF

S. Kokrhel, S. Kokrhel

22

Některé možnosti využití programu Cerius2 ve výuce

PDF

V. Frank, S. Kokrhel,
J. Havlica 

22

 

 

 

Recenze  (Book reviews)

 

 

Paul J.van der Put: "The Inorganic Chemistry of Materials How to Make Things out of Elements"

PDF

J. Fiala

23

History, Exhibition

Struktura mikrosvěta
Structure of microworld

PDF

(better quality 2 Mb)
PDF

L. Dobiášová

24