Program kolokvia

 Struktura 2008

Pondělí 16. 6.

11:00 - 13.00     Registrace

13:15    Zahájení 
13:30   

 Synchrotronové záření - škola

Z. Šourek, M. Jergel  

 13:30

Zuzana Pokorná, Bohdan Růžička
Ústav přístrojové techniky AVČR, Brno
 
Synchrotron - fyzikální principy a problémy

 14:30

Petr Mikulík
Masarykova univerzita, Brno

Projekt Středoevropské synchrotronové laboratoře CESLAB

15:15

Přestávka  

15:45

Jaromír Hrdý
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Wigglery, undulátory a další zdroje synchrotronového záření

16:45

Peter Oberta
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
 
Synchrotronová optika

17.30    Prohlídka sklepů, katakomb s malou ochutnávkou vína.

19.00    Večeře (gril)
 


Úterý 17. 6.

7.30    Snídaně

Synchrotronové záření - škola

J. Hrdý, P. Mikulík  

8.30 Radek Vašina
Apertec, Brno
Konstrukce monochromátorů a fokusační optiky od IR po měkké rtg záření
9:20 Patrik Vagovič
ANKA, Karlsruhe, Německo
Monochromatizace tvrdého rtg záření

10.00

přestávka

 

10:30

Vít Procházka
Univerzita Palackého, Olomouc
Nukleární rezonanční rozptyl a Mössbauerova spektroskopie s užitím synchrotronového záření

11:20

Václav Holý
MFF Univerzita Karlova, Praha
Studium nanostruktur synchrotronovým zářením

12:10

Václav Holý, Jan Dohnálek Alternativní malé zdroje intenzivního rtg záření

12.30 Oběd

 Synchrotronové záření - škola

V. Holý, B.Schneider

14:00

Jindřich Hašek
Ústav makromolekulární chemie, AV ČR Praha

Difrakční měření pro biokrystalografii na zdrojích synchrotronového záření
 

14:40

Yuri Chushkin
ESRF, Grenoble
Application of X-Ray Photon Correlation Spectroscopy to Soft Matter

15:20

přestávka  

Synchrotronové záření - aplikace

V. Holý

15.45 Matej Jergel
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Real-time tracking of fast superparamagnetic nanoparticle self-assemblying by focused synchrotron beam
16:20 Pavel Klang
Vienna Univeristy of Technology, Vienna, Austria
Struktura whiskerů GaAs vyrostlých na křemíkových nanovláknech
16:40 Mikhailo Barchuk
MFF Univerzita Karlova, Praha
Monte-Carlo simulation of diffuse x-ray scattering from dislocations in epitaxial layers
Biokrystalografie
Kolokvium 
 

 B. Schneider 

17.00 Jan Dohnálek
Ústav makromolekulární chemie AVČR, v.v.i, Praha, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
The first experience of a protein crystallographer with the Oxford Diffraction Enhanced Ultra source and the Atlas CCD detector
17.20 Vernon Smith
Bruker
Latest Advances in Protein Crystallisation & Screening
17.40 Mark Benson
Rigaku
Automated crystal growth, transport, orientation and retrieval from Rigaku

16.00    Prohlídka sklepů, katakomb s malou ochutnávkou vína.

17.30    Prohlídka sklepů, katakomb s malou ochutnávkou vína.

19.00    Večeře
20.00    Schůze vědecké rady Krystalografické společnosti a regionálního komitétu IUCr

20.00 - 21.00 Placená ochutnávka vína v místní vinotéce.


Středa 18. 6.

7.30    Snídaně

 Synchrotronové záření

P. Mikulík, Z. Šourek

8:30

Rajmund Mokso
University of Oslo, Norsko

Zobrazovací metody
 

9:30 Jana Roithová
PrF UK Praha
VUV a chemie v plynné fázi

10:10

Jan Žabka
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i, Praha
Aplikácia synchrotrónneho žiarenia pri štúdiu ionosféry planét
10:30 Přestávka  
11:00 Gerd Schoenhense
Institute of Physics, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany
X-ray photoemission electron microscopy using synchrotron radiation - a powerful approach to chemical nanoanalysis, surface magnetism and ultrafast dynamics
   
11:40 Vernon Smith
Bruker
Highest signal - Lowest noise: Detectors for X-ray crystallography
12:00 Peter Munk
Panalytical
X-ray Diffraction analysis of packaged counterfeit drugs and controlled substances (narcotics)

12.30  Oběd

Výlet do Lednice, volno

18:30  Registrace RPDK

19.00  Shromáždění členů Krystalografické společnosti

20:00 Raut ve sklípku, cimbálová muzika


Čtvrtek 19. 6.

7.30 Snídaně

Synchrotronové záření - škola
Kolokvium  + RPDK
 

P. Bezdička

8.30

Milan Dopita, Radomír Kužel
MFF, Univerzita Karlova v Praze
Synchrotronové záření pro materiálový výzkum a práškovou difrakci

 9:30

Martin Vondráček
Fyzikální ústav AV ČR Praha

Česká Materials Science Beamline na synchrotronu ELETTRA
 

     
10:00 Peter Munk
Panalytical
Determination of Specific Surface Area and Nanoparticle Size Distribution by SAXS

 10:30

Přestávka  

Sekce A

Biokrystalografie
Kolokvium 
 

J. Hašek 

 11:00

Bohdan Schneider
Biotechnologický ústav, AV ČR Praha

Konformace nukleových kyselin
 

11:25

Alena Stsiapanava
Ústav fyzikální biologie, JČU České Budějovice, Nové Hrady
Crystallization and preliminary X-ray characterization of DhaA mutants from Rhodococcus rhodochrous

11:50

Andrea Štěpánková
Ústav makromolekulární chemie AVČR, Praha
Beta-Galactosidáza z Arthrobacter sp. C2-2 inhibovaná galaktonolaktonem; Krystalová struktura v rozlišení 2.2 A
12.15 Jan Dohnálek
Ústav makromolekulární chemie AVČR, Praha
Projekty BIOCEV a INSTRUCT

Sekce B

Monokrystaly, prášková difrakce
Kolokvium  + RPDK

V. Kavečanský

11.00

Stanislav Daniš
MFF, Univerzita Karlova v Praze
Studium magnetických struktur

11.30

Václav Petříček
Fyzikální ústav AVČR,Praha
Upřesňování magnetických struktur v systému Jana2006

12.00

Jaroslav Maixner
VŠCHT Praha
Zkušenosti s provozem podavače vzorků pro difraktometr XPert Pro

12.30    Oběd
13.30    Prohlídka sklepů, katakomb s malou ochutnávkou vína

Prášková difrakce
Kolokvium  + RPDK

V. Jorík, L. Smrčok

14.30

Jan Drahokoupil
Fyzikální ústav AVČR,Praha
Měření monokrystalů na práškovém difraktometru

15.00

Daniel Šimek
Fyzikální ústav AVČR, Praha, BA Freiberg, Německo
Transformace NiTi drátů s tvarovou pamětí při deformaci sledovaná synchrotronovým zářením

15.30

Pavla Roupcová
Ústav fyziky materiálů AVČR, v.v.i. Brno
Analýza fázového složení Zr-Fe-V po opakovaném nabíjení a vybíjení vodíkem

16.00

Přestávka  

16.30

Jan Hamza
Nové technologie, výzkumné centrum, ZČU Plzeň
Vliv reálné struktury na kvantitativní fázovou analýzu

17.00

Lubomír Smrčok
Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava
Štruktúra K2TaF7 pri 720 C - kombinované využitie synchrotrónových práškových difrakčných dát a DFT výpočtu v tuhej fáze 

17.30

František Laufek
Česká geologická služba, Praha
Krystalografická studia pyritových fází PtSnS, PtSeSe a PtSnTe 

19.00    Večeře

20.00 - 21.00 Placená ochutnávka vína v místní vinotéce (???)


Pátek 20. 6.

7.30 Snídaně

RPDK

 

 R. Kužel

8.30

Antonín Buchal
VUT, Brno
Ocel ČSN 14 331 po 10-ti letech po zpracování

 9:00

Marian Čerňanský
Fyzikální ústav AVČR,Praha
Kumulanty v profilové analýze

9.30

Přestávka  

10.00

Zdeněk Pala
FJFI ČVUT,Praha
Studium povrchových vrstev rozměrných vzorků difraktometrem X'Pert Pro

10.30

Zdeněk Matěj
MFF UK, Praha
Koplanární graxing exit rtg difrakce na tenkých polykrystalických vrstvách

11.00

Lea Nichtová
MFF UK, Praha
Studium krystalizace tenkých vrstev TiO2

11.30 ObědPostery

mohou být vystaveny po celou dobu konference.

P1

Jan Touš:  X-ray High resolution Imaging CCD camera based on a thin scintillator screen

P2

Detlef Schroeder:  Photoionization for benchmark studies in transition-metal catalysis

P3

Petr Milko, Ondřej Perlík:  First-user results from DESIRS and SOLEIL

P4

Tatyana Prudnikova:  Crystallization study of high plants photosystem II and chlorosomal  bacteriochlorophyll c aggregates  

P5

Jiří Marek:  Textury vápencových vrstev

P6

Mojmír Meduňa:  Utilization of synchrotron radiation for in-situ diffusion studies

P7

Tomáš Čechal:  Difuzní rtg rozptyl na polovodičových kvantových tečkách

P8

Daniela Králová:  Synthesis of titanate nanotubes: influence of TiO2 modification on crystalline structure and morphology