Program kolokvia - video klipy (wmv)

Odkazy na videa jsou u jmen, případně u večeře. Videa je vhodnejší před přehráním stáhnout.

 Struktura 2012

Pondělí 11. 6.

11:00 - 13.00     Registrace

13:45    Zahájení, vzpomínka na ing. Jiřího Marka (R. Kužel)

R. Kužel

14:00

Stanislav Daniš
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
 
video
100 let rtg difrakce

 14:45

Radovan Černý
Laboratoire de Cristallographie, 
University of Geneva
video

Řešení struktur z prášků

15.30    Přestávka

Sekce A - malá přednášková místnost

 

I. Císařová, P. Vojtíšek

16.00

Jaroslav Maixner, R.Pažout, R. Cibulka, 
J. Cibulková

Centrální laboratoře VŠCHT, Praha
Krystalografické studium 10-arylflavínů

16.20

Jozef Kožíšek
Ústav fyzikálnej chemie a chemickej fyziky,
Fakulta chemickej a potravinárskej technologie, Slovenská Technická Univerzita, Bratislava
Experimentálna elektronová štruktúra koordinačných zlúčenín

16.40

Lenka Kucková
Ústav fyzikálnej chemie a chemickej fyziky,
Fakulta chemickej a potravinárskej technologie, Slovenská Technická Univerzita, Bratislava
Analýza krystalové struktury a nábojové hustoty tetrazolu

17.00

Peter Herich
Ústav fyzikálnej chemie a chemickej fyziky,
Fakulta chemickej a potravinárskej technologie, Slovenská Technická Univerzita, Bratislava
Syntéza nových Cu(III) substituovaných dithiolátových komplexov (CH3P(Ph)3)[Cu(bdtCl2)2]

17.20

Přestávka  

17.40

Peter Vranec
Ústav chemických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Štruktúry nových Pd(II) komplexov s 5,7- halogenderivátmi substituovaným 8-hydroxyquinolinom

18.00

Katarína Lacková
Ústav chemických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Pakrátkoordinované komplexy Cu(II) s trikyanometanidom, alebo akým zklamaním možu byť výsledky štruktúrnej analýzy

18.20

Lucia Vahovská
Ústav chemických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Kryštálové štruktúry komplexov Fe(II) a Co(II) s N-donorovými bidentálnými ligandami

18.40

Martin Vávra
Ústav chemických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Kryštálové štruktúry tetrakyanidoplatitanov Cu(II)

Sekce B - velká přednášková místnost


P. Mikulík, M. Čerňanský

16:00 Miroslav Šlouf
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
video

Krystalizace v sendvičových nanokompozitech polymerů PE, PP a POM

16:20 František Laufek
Česká geologická služba, Praha
video
Krystalografické studium ternárních systémů s platinovými kovy
16:40 Kristina Richterová
Fyzikální ústav AV ČR Praha
video

Studium atomového uspořádání Ni-Mn-Ga pomocí rengenové difrakce

17:00 Pavla Roupcová
Ústav fyziky materiálů AVČR, Brno
video
Struktura kvazikrystalických materiálů
17:20 Přestávka  
17:30 Václav Holý
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
 
video

Softwarové balíky pro výpočet reflektivity a dynamické difrakce 

19.15    Večeře 

20.00  

Radovan Černý
Laboratoire de Cristallographie, 
University of Geneva

Kurs programu FOX


Úterý 12. 6.

7.30    Snídaně

S. Daniš, J. Hybler 

8.30 Jaroslav Fiala
Západočeská univerzita v Plzni
video
Neurčitost výsledků měření  (Statistika a pravděpodobnost)
9:15 Jiří Kulda
ILL, Grenoble, France
video

Difuzní rozptyl neutronů a jeho aplikace pro studium neuspořádanosti v pevných látkách

9:50 Václav Petříček
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
video
Struktura ve třech i více dimenzích

10.35    Přestávka

 

S. Daniš, J. Hybler

11:00 Stjepan Prugovečki 
Panalytical
video
Empyrean - news and possibilities
11:30 Mariana Klementová
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
video
Strukturní upřesnění z dat precesní elektronové difrakce

12.00

sekce D

Ivana Kutá Smatanová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
video

Porovnání krystalizační schopnosti různých proteinů

12.30 Oběd

13.30-14.30    Schůze vědecké rady Krystalografické společnosti a regionálního komitétu IUCr  - I

14.30-19.00                                        

Sekce A - malá přednášková místnost

Michal Dušek, Václav Petříček
Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Kurs programu Jana

Sekce C - velká přednášková místnost


J. Fiala, M. Černík

17:30 Monika Kučeráková
FJFI ČVUT Praha
video

Studium textur slitin zirkonia metodou neutronové difrakce

17:50 Jan Říha
Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU Plzeň
video
Fázové transformace zirkonia sledované in-situ rtg difrakcí
18:10 Jaromír Kopeček
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
video

Slitiny Co-Ni-Al s tvarovou pamětí jako komplexní multiferroika

18:30 Kamil Kolařík
FJFI ČVUT Praha
video
Difrakční studium hloubkové distribuce zbytkových napětí v povrchových vrstvách kuličkovaných bezuhlíkatých ocelí

 

19.00    Večeře
20.15    Schůze vědecké rady Krystalografické společnosti a regionálního komitétu IUCr - II
20.00    Setkání studentů a post doktorandů 


Středa 13. 6.

7.30    Snídaně

V. Petříček, J. Kožíšek 

 8:30 Petr Kovář
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

video


Výpočetní postupy v molekulární mechanice

 9:15 Miroslav Pospíšil
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
video

Výpočetní postupy v molekulární dynamice

 8:30 Petr Kovář
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

video

Výpočetní postupy v molekulární dynamice
Výpočetní postupy v molekulární mechanice

 10:00 Vernon Smith
Bruker AXS
video
A new ultra-bright X-ray source using  liquid-metal jet anode technology
 10:30 Přestávka  
 10:50 Jindřich Hašek, Jan  Dohnálek
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
video
Systematická analýza krystalových a molekulárních struktur
 11:20 Pavol Skubák
Leiden Universiteit
video
Riešenie štruktúry makromolekúl pomocou viacrozmernej štatistiky
 11:50 František Pavelčík
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
video
Semiautomatické hledání ligandů v proteinových strukturách

 Sekce B

Možnost organizace paralelní sekce

13.00  Oběd

Sekce D - malá přednášková místnost

 

J. Hašek

14.00

Pavol Skubák
Leiden Universiteit
Riešenie štruktúry makromolekúl pomocou viacrozmernej štatistiky II

14.30

Jiří Brynda, Petr Pachl
Ústav molekulární genetiky AVČR, Praha
Struktura closo a nido boranových klastrových slučenin v kontextu komplexu s proteinovou molekulou, pokus o téměř anorganické inhibitory.

Strukturní návrh selektivních inhibitorů pro 5-nukleotidáz

15.00

Gabriel Demo
Národní centrum pro výzkum makromolekul, Masarykova univerzita, Brno
Porovnanie kryštalografickej a NMR štruktúry N-terminálnej domény delta podjednotky RNA-polymerázy

15.20 

Andrea Štěpánková
FJFI ČVUT Praha
Strukturní a biochemická data enzymu schopného degradace organofosfátů

15.40

Přestávka  

16.00

František Pavelčík, Jiří Václavík
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Semiautomatické hledání ligandů v proteinových strukturách - kurs

Sekce E - velká přednášková místnost


M. Dopita, R. Kužel

14:00 Zdeněk Matěj
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
video
Modelování rozšíření difrakčních profilů vlivem defektů mříže

14:50

Jan Drahokoupil
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
video
Program pro výpočet makroskopických napětí

15:20

Martin Černík
US Steel Košice
video
Použitie programov na spresňovanie difrakčných záznamov pri riešení oxidických vrstiev na žiaromateriáloch

15.50

Přestávka  
16:20 Zdeněk Matěj a kol.
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Program MSTRUCT - kurs

19.00  Shromáždění členů Krystalografické společnosti

20:00 Závěrečná večeře 
      -
video


Čtvrtek 14. 6.

7.30 Snídaně

Struktury

J. Kulda, Z. Šourek

8.30

Jaroslav Fiala
Západočeská univerzita v Plzni
video
Neurčitost výsledků měření (Statistika a pravděpodobnost)
9:20 Marian Čerňanský
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Popis difrakčních profilů pomocí pojmů matematické statistiky
10.00 Peter Oberta
Rigaku
video
Rigaku přístroje pro SAXS

10.30    Přestávka

 

J. Kulda, Z. Šourek

10.50 Till Samtleben
Incoatec
video
10 Years Incoatec - Milestones in the Development of Modern X-ray Optics

 11:20

Lukáš Horák
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Simulace difrakčních map

12.00-13.00     Oběd                                 

13.00

Sekce A

 

J. Hašek

Michal Dušek, Václav Petříček
Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Kurs programu Jana

Sekce B

 

R. Kužel

Zdeněk Matěj a spol. 
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Program MSTRUCT - kurs