Krystalografická společnost
Regionální komitét IUCr
Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok

pořádají kolokvium

Struktura 2007

se 7. přehlídkou studentských prací z oboru krystalografie a strukturní analýzy
 

Dvůr Králové
Penzion za vodou


18. 6.  -  21. 6.  2007 

 

Sponzoři

  

   

                                                 

Příprava organizace a programu:

Radomír Kužel, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, kuzel@karlov.mff.cuni.cz, tel. 221 911 394

Jindřich Hašek, Ústav makromolekulární chemie, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, tel. 20403205, hasek@imc.cas.cz

Zbyněk Šourek, Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 180 00 Praha 8, tel. 266052892, sourek@fzu.cz

 

 

 Poslední modifikace stránky: 9. 3. 2007 Správce stránky