Pokyny pro přednášející

Přednášející by měl vždy nechat cca 5 minut z času své přednášky na diskusi.

Studenti v přehlídce mají striktně 15 mintu čistého času. U úvodu přednášky se každý student představí - uvede typ a ročník studia, instituci a školitele.

 

Uzávěrky

Dodání rozšířených abstraktů
(viz pokyny "Proč zasílat rozšířené příspěvky")

11. 5. 2007

Dodání abstraktů

21. 5. 2007

Registrace s ubytováním

21. 5. 2007

Konferenční poplatky zahrnující vše  - poplatek, strava, ubytování na vícelůžkových (většinou dvoj) pokojích, Internet, hřiště -
budou  3 200 Kč pro běžné účastníky a 1 600 Kč pro studenty účastnící se přehlídky.
Nově bude udělena i cena pro nejlepší práci studentů magisterského studia.

V rámci kolokvia bude uspořádáno setkání uživatelů difraktometrů firmy Panalytical (výměna zkušeností, diskuse se zástupci firmy) a další prezentace firem.

Nově odkaz na dopravu

Aktualizováno programové schema. Začátek pondělí 13.00, konec ve čtvrtek cca 16.00.

Možnosti výletů

Kuks - vesnice + nemocnice                         - 2 hodiny  (6 km)
          - sochy v Nove lese a Mlýn                - 3 hodiny

Noční safari - na objednávku                        - 1 hodina  (v městě)

Přehrada "Les království" z roku 1910      - 2 hodiny  (6 km)

Babiččino údolí + Ratibořice                        - 4 hodiny