POPLATKY

Konferenční poplatek zahrnuje vložné (organizační náklady a náklady s vydáním speciálního čísla časopisu Material Structure vydaného k příležitosti tohoto kolokvia),  poplatek za ubytování a plnou penzi na celou dobu konference počínaje pondělní večeří a čtvrtečním obědem konče.  Zahrnuje též užití všech místních sportovišť a bazénů a Internetu.

Platbu lze provést též při registraci na kolokviu. Cena po 21. 5. 2007 je pro české účastníky o 200,- Kč větší (zvýšení ceny neplatí pro účastníky ze zahraničí).

Je možné uhradit zároveň vložné na Rozhovory v roce 2007.

Platby do 21. 5.

Placená položka

členové Kryst. spol.

nečlenové KS a členové, kteří zároveń platí vložné na Rozhovory

Běžný účastník
3 dny, plná penze, vložné, ubytování ve vícelůžkovém pokoji

3200

3450

3 dny, plná penze, vložné, samostatné ubytování ve vícelůžkovém pokoji

4500

4750

Student účastnící se přednáškou studentské přehlídky
3 dny, plná penze, vložné, ubytování ve vícelůžkovém pokoji

1600

1670

Studentský poplatek pro ostatní studenty
3 dny, plná penze, vložné, ubytování ve vícelůžkovém pokoji

2200

2270

Platba bez stravy a ubytování

1000

1250

Ke všem platbám po 21. 5. je nutné přičíst 200 Kč.


Za příplatek 500 Kč lze objednat ubytování z 21. 6. na 22. 6.  ve vícelůžkovém pokoji. Je k dispozici omezený počet pokojů.

Většina pokojů je dvojlůžkových. Několik až čtyřlůžkových (na těch je k dispozici Internet, pro účastníky zdarma). Ty budou sloužit zejména pro ubytování účastníků s redukovaným vložným.
Studenti, důchodci a ti, kteří mají vážné problémy s úhradou pobytu mohou požádat o prominutí vložného a finanční podporu.

Organizátoři dávají přednost objednávce na celé kolokvium, protože tak byly spočteny ceny. Kratší varianty volte, prosíme, pouze pokud skutečně nemůžete setrvat celou dobu.

Placená položka

členové Kryst. spol.

nečlenové KS a členové, kteří zároveń platí vložné na Rozhovory

2 dny, plná penze, vložné, samostatný pokoj

3400

3650

2 dny, plná penze, vložné, vícelůžkový pokoj

2400

2650

1 den, plná penze, vložné, samostatný pokoj

2600

2850

1 den, plná penze, vložné, vícelůžkový pokoj

1500

1750

Platbu zašlete na účet Krystalografické společnosti do 21. 5. 2007. Číslo účtu  162900319/0800, u České spořitelny, Praha 6.
Jako variabilní symbol uveďte identifikační číslo, které je na Vašem registračním listu. Lze také nalézt zde. Alternativně můžete použít symbol ze seznamu účastníků kolokvia. Konstantní symbol 0301.

Krystalografická společnost je občanské sdružení, není plátce DPH a její IČO je 18628192. 

Celkový rozpočet kolokvia zarhnující i ceny pro studenty je dotován příspěvky firem Pragolab, PCS s.r.o., Scientific Instruments Brno, EFG GmbH, Crystal Impact.