STUDENTSKÁ PŘEHLÍDKA

7. přehlídka studentských prací z oblasti krystalografie a rtg a neutronové strukturní analýzy
v České a Slovenské republice

Přehlídky se mohou zúčastnit studenti vysokých škol (diplomanti, doktorandi atd.) a mladí pracovníci do věku 35 let. Přednáška musí být přednesena osobně studentem. Autoři nejlépe hodnocených příspěvků budou odměněni na závěrečné večeři. Hodnocení provede komise složená z vedoucích jednotlivých sekcí a členů vědecké rady Krystalografické společnosti. Posouzena bude nejen odborná úroveň přednášky, ale též způsob presentace včetně úrovně přípravy přednesených materiálů i text odeslaný k otištění. Nově bude udělena zvláštní cena pro studenty magisterského studia.