Krystalografická společnost, Regionální komitét IUCr
pořádají 39. kolokvium

Struktura 2012 

Výpočetní metody ve strukturní analýze

 

 

Hotel Centrál, Klatovy
11. 6.  -  14. 6.  2012

 

Sponzoři

 

Kolokvium bude zaměřeno na výpočetní metody strukturní analýzy. Jako tradičně ale jsou do programu příjímány všechny příspěvky související s krystalografií a rtg a neutronovou analýzou, případně dalšími metodami studia struktury.

Pořadatelé: Krystalografická společnost, Regionální komitét IUCr

Příprava konference

Vědecká rada Krystalografické společnosti

Kontakty: 

Radomír Kužel, Matematicko-fyzikální fakulta UK,  Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, kuzel@karlov.mff.cuni.cz, nebo kuzelr@email.cz tel. 221911394, fax: 224911061, mobil 721619699

Jindřich Hašek: Ústav makromolekulární chemie, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, hasek@imc.cas.cz

Poslední modifikace stránky: 27. 3. 2012 Správce stránky