POPLATKY

Konferenční poplatek zahrnuje vložné (organizační náklady a náklady s vydáním speciálního čísla časopisu Material Structure vydaného k příležitosti tohoto kolokvia),  poplatek za ubytování a plnou penzi na celou dobu konference počínaje pondělní večeří a čtvrtečním obědem konče, dále i malé občerstvení o přestávkách.

Platbu lze provést též při registraci na kolokviu. Cena po 18. 5. 2011 je o 500,- Kč větší.

Je možné uhradit zároveň vložné na Rozhovory v roce 2012.

Platby do 18. 5.

Placená položka

členové Kryst. spol.

nečlenové KS a členové, kteří zároveń platí vložné na Rozhovory

Běžný účastník
3 dny, plná penze, vložné, ubytování ve dvojlůžkovém pokoji

3900

4200

3 dny, plná penze, vložné, samostatné ubytování ve dvojlůžkovém pokoji

5600

5900

Studentský poplatek
(studenti bakalářského, magisterského či doktorandského studia)
3 dny, plná penze, vložné, ubytování v dvojlůžkovém pokoji

3100

3200

Pouze vložné

1500

1800

Ke všem platbám po 18. 5. je nutné přičíst 500 Kč!!!

Studenti, důchodci a ti, kteří mají vážné problémy s úhradou pobytu mohou požádat o prominutí vložného a finanční podporu .

Za poděkování grantové agentuře v jakémkoli tištěném příspěvku přičtěte 500 Kč!!!

Organizátoři dávají přednost objednávce na celé kolokvium, protože tak byly spočteny ceny. Kratší varianty volte, prosíme, pouze pokud skutečně nemůžete setrvat celou dobu.

Placená položka

členové Kryst. spol.

nečlenové KS a členové, kteří zároveń platí vložné na Rozhovory

2 dny, plná penze, vložné, dvojlůžkový pokoj

2900

3200

2 dny, plná penze, vložné, samostatný pokoj

4100

4400

1 den, plná penze, vložné, dvojlůžkový pokoj

1900

2200

1 den, plná penze, vložné, samostatný pokoj

2700

3000

Platbu zašlete na účet Krystalografické společnosti. Číslo účtu  162900319/0800, u České spořitelny, Praha 6. Ze zahraničí IBAN: CZ8408000000000162900319.
Jako variabilní symbol uveďte identifikační číslo, které je na Vašem registračním listu. Lze také nalézt zde. Alternativně můžete použít symbol ze seznamu účastníků kolokvia. Konstantní symbol 0301.

Krystalografická společnost je občanské sdružení, není plátce DPH a její IČO je 18628192. 

Celkový rozpočet kolokvia zahrnující i ceny pro studenty je dotován Krystalografickou společností a příspěvky sponzorů.