Struktura 2012 

Kursy na užití software 
Všechny programy jsou volné

Program FOX

Program primárně pro řešení struktur z prášků 

Odkaz

Seznam zájemců

Program Jana

Program zaměřený na řešení, zpřesňování a interpretaci obtížných, zvláště modulovaných strukutr

Odkaz

Úterý 12.6.

              14:30  Úvod do programu Jana2006 (Michal Dušek) 
15:00  Úvod do příkladů (Michal Dušek)

15:20  Instalace programů z rozdaných flash disků
Disky se stanou suvenýrem účastníků
15:30  Pro nové uživatele:
          
Example 1.1 (Zn – jednoduchá struktura z monokrystalových dat)

          
Example 3.1 (AD3 – pseudomeroedrické dvojče)
15:30  Pro tradiční účastníky workshopů Jana:

          
Example 8.2. (Dinitros – aplikace rigid body na popis disorderu)

          
Example 3.3. (CsLiSO4 – pseudomeroedrické trojče)
17:00  Přestávka
17:15  Workshop photo
17:30  Podpora práškových dat v programu Jana (Václav Petříček)

18:00 Example 2.3. (MagCag – jednoduchá organometalická struktura z práškových dat)

19:00  Konec 
           (odchod účastníků do víru radovánek)

 Čtvrtek 14.6.

              13:00  Úvod do modulovaných struktur (Václav Petříček)
13:30  Uhličitan sodný – úvod do příkladu (Michal Dušek)

13:50  Example 5.2 (Na2CO3 – jednoduchá nesouměřitelně modulovaná struktura z monokrystalových dat)

Seznam zájemců

Program MSTRUCT

Program na zpracování práškových difraktogramů včetně asymetrických skenů (prášky, objemové materiály, zejména tenké vrstvy) se zaměřením na analýzu reálné struktury (velikost krystalitů a jejich distribuce, hustota dislokací, zbytkové napětí, uvážení textury)

Odkaz

Seznam zájemců

Budovaní protein/NA krystalových struktur s PRCTF programy

F. Pavelčík, J. Václavík (a B. Schneider)

  1. Instalace programů (PRCTF+CCP4+Grafika).
  2. Principy metody, popis programů, vstupní data.
  3. Budování proteinových struktur (1pen, 2sar)
  4. Hledání dvojitých spirál v nukleových kyselinách (480d, 1ffk).
  5. Hledání ligandů (substrátů, inhibitorů, léčiv).
  6. Perspektivy. Programy BED, NUC, HBO.

Každý účastník obdrží CD s programy a testačními daty 

Seznam zájemců