Krystalografická společnost, Regionální komitét IUCr, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
pořádají kolokvium

Struktura 2008  se školou o užití synchrotronového záření

XVII. Regionální konferenci o práškové difrakci
 

Valtice
Hotel Hubertus
Národní vinařské centrum


16. 6.  -  19. 6.  2008 

RPDK
18. - 20. 6. 2008

 

        


Kolokvium bude věnované především synchrotronovému záření a jeho využití pro různé vědní disciplíny. Tutoriály českých vědců představí jednak fyzikální a technologické principy fungování synchrotronu, vznik a monochromatizaci záření v rozsahu od infračervené až po tvrdou rentgenovou oblast, a taktéž aplikace pro difrakční, absorbční, spektroskopické či zobrazovací metody pro použití v materiálových vědách a aplikacích pro fyziku, chemii, biofyziku či biologii. Kolokvium je motivováno českou účastí na synchrotronech (zejména ESRF a ELETTRA), přípravou projektu CESLAB pro vybudování synchrotronu v České republice, a snahou rozšířit znalosti o využití synchrotronových aplikací mezi širokou odbornou veřejnost formou krátké školy. Kolokvium je nízkonákladové, účast studentů a doktorandů je velmi vítána.
                    

Příprava organizace a programu:

Konferenční výbor - Struktura 2008:
Petr Mikulík, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
Jindřich Hašek, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha
Jaromír Hrdý, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
Zbyněk Šourek, Fyzikální ústav AVČR, v. v. i., Praha
Radomír Kužel, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Ivana Císařová, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Hana Brusová, Zentiva, a.s., Praha 10
Stanislav Kozubek, Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Brno

Konferenční výbor - XVII. RPDK:
Vladimír Jorík, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Viktor Kavečanský, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Radomír Kužel, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

 Poslední modifikace stránky: 6. 6. 2008 Správce stránky