POPLATKY

Konferenční poplatek zahrnuje vložné (organizační náklady a náklady s vydáním speciálního čísla časopisu Material Structure vydaného k příležitosti tohoto kolokvia),  poplatek za ubytování a plnou penzi na celou dobu konference počínaje pondělní večeří a čtvrtečním obědem konče (kolokvium Struktura 2008) či počínaje středeční večeří a pátečním obědem konče (RPDK), dále i malé občerstvení o přestávkách.

Platbu lze provést též při registraci na kolokviu.

Je možné uhradit zároveň vložné na Rozhovory v roce 2008.

Platby pouze za Kolokvium Struktura 2008

Placená položka

členové Kryst. spol.

nečlenové KS a členové, kteří zároveń platí vložné na Rozhovory

Běžný účastník
3 dny, plná penze, vložné, ubytování ve vícelůžkovém pokoji

3900

4150

3 dny, plná penze, vložné, samostatné ubytování ve vícelůžkovém pokoji

5200

5450

Studentský poplatek
(studenti bakalářského, magisterského či doktorandského studia)
3 dny, plná penze, vložné, ubytování ve vícelůžkovém pokoji

2900

2970

Pouze vložné

2300

2550

Celkové platby za Kolokvium Struktura 2008 a RPDK

Placená položka

členové Kryst. spol.

nečlenové KS a členové, kteří zároveń platí vložné na Rozhovory

Běžný účastník
4 dny, plná penze, vložné, ubytování ve vícelůžkovém pokoji

4800

5050

4 dny, plná penze, vložné, samostatné ubytování ve vícelůžkovém pokoji

6500

6750

Studentský poplatek
(studenti bakalářského, magisterského či doktorandského studia)
4 dny, plná penze, vložné, ubytování ve vícelůžkovém pokoji

3600

3670

Pouze vložné

2600

2850

Platby pouze za RPDK

Placená položka

členové Kryst. spol.

nečlenové KS a členové, kteří zároveń platí vložné na Rozhovory

Běžný účastník
2 dny, plná penze, vložné, ubytování ve vícelůžkovém pokoji

2700

2950

2 dny, plná penze, vložné, samostatné ubytování ve vícelůžkovém pokoji

3700

3950

Studentský poplatek
(studenti bakalářského, magisterského či doktorandského studia)
2 dny, plná penze, vložné, ubytování ve vícelůžkovém pokoji

2100

2170

Pouze vložné

1500

1750

Pokoje budou obsazovány standardně po dvou, v případě studentů někdy až po třech.

Standardně bude obsazován hotel Hubertus, kde se akce koná. Později registrovaní mohou být umístěni v dalších nedalekých zařízeních obdobné kategorie.
Zejména samostatně bydlící budou umísťováni v okolních penzionech (5-10 minut pěšky) Irena a Princ.
Pokud výslovně požadujete některý z těchto hotelů (penzionů), uveďte to v komentáři v registračním formuláři.

Studenti, důchodci a ti, kteří mají vážné problémy s úhradou pobytu mohou požádat o prominutí vložného a finanční podporu .

Organizátoři dávají přednost objednávce na celé kolokvium, protože tak byly spočteny ceny. Kratší varianty volte, prosíme, pouze pokud skutečně nemůžete setrvat celou dobu.

Placená položka

členové Kryst. spol.

nečlenové KS a členové, kteří zároveń platí vložné na Rozhovory

2 dny, plná penze, vložné, samostatný pokoj

3200

3450

2 dny, plná penze, vložné, vícelůžkový pokoj

2200

2450

1 den, plná penze, vložné, samostatný pokoj

2600

2850

1 den, plná penze, vložné, vícelůžkový pokoj

1500

1750

Platbu zašlete na účet Krystalografické společnosti. Číslo účtu  162900319/0800, u České spořitelny, Praha 6.
Z
e zahraničí IBAN: CZ8408000000000162900319. SWIFT: GIBA CZ PX.


Jako variabilní symbol uveďte identifikační číslo, které je na Vašem registračním listu. Lze také nalézt zde. Alternativně můžete použít symbol ze seznamu účastníků kolokvia. Konstantní symbol 0301.

Krystalografická společnost je občanské sdružení, není plátce DPH a její IČO je 18628192. 

Celkový rozpočet kolokvia zarhnující i ceny pro studenty je dotován Krystalografickou společností a příspěvky sponzorů.