POKYNY PRO AUTORY A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Zaslání psaného příspěvku je povinné pro všechny prezentující autory!

Písemné materiály očekáváme napsané anglicky, česky nebo slovensky. Angličtina je preferovaná


Typy příspěvků:

1.             Abstrakty
V rozsahu cca 2−3 stran běžného textu A4. Obrázky jsou možné. Abstrakty budou publikovány v časopise Materials Structure a budou k dispozici účastníkům na kolokviu. Žádáme autory všech příspěvků, aby DORUČILI abstrakty do 29. 5. 2008. Abstrakty by měly obsahovat dostatek informací včetně výsledků! U přehledných referátů by měly představovat podrobnější sylabus. Neměly by to být jen krátký nic neříkající odstavec textu. Vyjdou ve zvláštním konferenčním čísle Materials Structure.

2.             Plné příspěvky či rozšířené abstrakty
V neomezeném rozsahu (avšak s vědomím, že budou recenzovány a nadbytečné partie nemusí být přijaty). Musí být strukturované a obsahovat povinně anglická klíčová slova a anglický abstrakt. Strukturou se míní např. Introduction. Experiment. Discussion. Conclusions. References (odkazy musí být plné, ne et al). Příspěvky vyjdou v dalším čísle Materials Structure, které obdrží všichni účastníci konference poštou. Autoři těchto příspěvků musí zaslat i konferenční abstrakt (1). Tyto příspěvky by měly být doručeny do konce kolokvia, zvláště pokud jsou k němu tématicky vázány.


Obecné pokyny

Elektronická forma časopisu je na http://www.xray.cz/ms.

Pokud možno použijte tento template!!! Ušetříte nám práci. Jsou v něm navíc pokyny a pravidla.

 Formát je volný, hlavička by měla vypadat dle následujícího vzoru.

X- RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF CIMRMAN STONES
P. Stresník1 and K. Jalový2 
1Department of Cim Minerals, Faculty of Cimrmanology, Cimrman University, 100 18 Praha, Czech Republic
2Department of Cimrman Engineering, University of JdC, 616 26 , Brno

Na literaturu se odkazujte čísly v hranatých závorkách, postupně podle odkazu v textu, seznam podle tohoto pořadí uveďte tradičně v závěru.

Pro citace článků užívejte následujícího vzoru (včetně interpunkce):
J.R. Xray, R. Powder & A. Diffractometer, Acta Jizer., 25 (1994) 32-45.
Pro citace knih užívejte následujícího vzoru :
A. Monokrystalový : Ideologické aspekty fázové analýzy. Rybitví 1953. Nakl. Rudý prášek.

U ostatních druhů citací ponecháváme volnost (při vědomí potřeby přesnosti a jasnosti).

Text můžete psát v libovolném textovém editoru.
Obrázky a tabulky číslujte postupně podle odkazu v textu. Příslušné komentáře lze zahrnout do textu nebo připojit jejich seznam za příspěvek. Tabulky i obrázky lze také zahrnout do textu nebo připojit na konec. Prosíme o zaslání kvalitních předloh pro obrázky. Uvítáme obrázky v některém z běžných počítačových formátů, pokud nejsou již zahrnuty do základního souboru.  Prosíme, vyhněte se dokreslování obrázků v textových editorech (Word).


Přednášející budou mít k dispozici - dataprojektor a notebook s mechanikou ZIP a CD, USB porty, zpětný projektor.


Zaslání příspěvků

Příspěvky zasílejte na adresu: R. Kužel, MFF UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, E-mail: kuzel@karlov.mff.cuni.cz (jako přílohu - attachment)  nebo můžete použít upload:

Find the corresponding file on your computer using Browse and upload it using Upload using the web submission form. Please note that the submitted file must not be opened by any other application. Submitted abstract do not appear in the list immediately.