Struktura 2008

Kolokvium bude věnované především synchrotronovému záření a jeho využití pro různé vědní disciplíny. Tutoriály českých vědců představí jednak fyzikální a technologické principy fungování synchrotronu, vznik a monochromatizaci záření v rozsahu od infračervené až po tvrdou rentgenovou oblast, a taktéž aplikace pro difrakční, absorbční, spektroskopické či zobrazovací metody pro použití v materiálových vědách a aplikacích pro fyziku, chemii, biofyziku či biologii. Kolokvium je motivováno českou účastí na synchrotronech (zejména ESRF a ELETTRA), přípravou projektu CESLAB pro vybudování synchrotronu v České republice, a snahou rozšířit znalosti o využití synchrotronových aplikací mezi širokou odbornou veřejnost formou krátké školy.
 

Přijímají se příspěvky na libovolná související témata i obecná témata z krystalografie a strukturní analýzy stejně tak jako různé aplikace synchrotronového záření.

Částečně paralelně proběhne ve stejném místě tradiční regionální konference o práškové difrakci

 

Uzávěrky

Registrace probíhá až do zahájení kolokvia.

Stále je možné přihlašovat si příspěvky, ale již bez záruky, že budou zařazeny do programu přednášek.

Odkazy na abstrakty naleznete postupně v programu (font Arial)

Byl aktualizován program. Je víceméně finální

Několik posterových tabulí bude k dispozici.
Přihlášené postery bude možno vystavit po celou dobu konference.
Tabule cca 2,5 x 1,2 m na šířku (možno pro dva postery na výšku).

 

Byla otevřena informace o ubytování a platbách. (5. 6.)