CSCA CSCA
Krystalografická společnost
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok
Regionální komitét IUCr
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

pořádají kolokvium


Metody studia struktury látek

Aplikace v chemii, biologii, fyzice a technologii

Staré Hamry, 24. - 28. června 1996

Hotel Pokrok, 739 15 Bílá (Beskydy)


English Cesky (ASCII)

Organizační výbor :

RNDr. Dagmar Krausová, CSc.
Katedra anorganické a fyzikální chemie
PřF UP Olomouc
Křížkovského 10
771 47 Olomouc
Fax : 068 - 52 25 737
Tel. : 068 - 55 08 257 (255)
E-mail : kraus@rupnw.upol.cz

J. Kameníček, D. Hlavatá, Z. Trávníček


Programový výbor :

RNDr. Jindřich Hašek, DrSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
E-mail : hasekj@imc.cas.cz

R. Kužel (příprava sborníku) E-mail : kuzel@karlov.mff.cuni.cz
A. Buchal, J. Fiala


Poplatky

Vložné :

Vložné činí 820, - Kč pro členy Krystalografické společnosti a hlavní přednášející. Pro ostatní pak je 960, - Kč.

Studenti, důchodci a zájemci o účast, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci mohou požádat o prominutí vložného. U studentů je třeba předložit potvrzení o studiu a případně doporučující dopis. Členové Krystalografické společnosti, kteří chtějí platit nižší vložné musí zaplatit členský příspěvek nebo vložné na Rozhovory do 10. 5. 1996.

Poplatek za ubytování a stravu činí 270, -Kč na osobu a den. Den se počítá od oběda do snídaně následujícího dne. Při kratším pobytu je možné platit menší počet dnů dle vlastního výběru.

Platbu obsahující příslušné částky vložného a poplatků za stravu a ubytování zašlete do 10. 5. 1996 na účet u Pragobanky v Olomouci, ul. Křížkovského, 772 00 (čís. účtu 303-810/1600, var. sym. 31705002) Potvrzení o platbě předložte při registraci. Od účtáren, které provedou platbu za více účastníků, prosíme jmenný seznam.

V případě, že nebudete do této doby moci z objektivních důvodů zaplatit a přesto se chcete kolokvia zúčastnit, odešlete přihlášku a kontaktujte předsedkyni organizačního výboru.


DOPRAVA

Doprava do místa konání kolokvia není zcela triviální. Vcelku dobré spojení je dálkovými autobusy ze Žiliny a dále autobusem Brno - Ostrava (přes Velké Karlovice, Bílou a Staré Hamry). Více autobusů jezdí z Ostravy. Relativně nejkomplikovanější spojení, zejména pokud se týká návaznosti, je ze směru od Prahy. Dle stávajícího jízdního řádu je jediné rozumné spojení k zahájení kolokvia následující : z Prahy rychlíkem Hutník (Ex 443) v 6.13 do Hranic na Moravě (9.44) , dále osobním vlakem (3209) do Valašského Meziříčí (10.09 - 10.40), poté osobním vlakem do Rožnova pod Radhoštěm (11.15 - 11.40). Do Rožnova plánují organizátoři přistavit autobus na 11.50. Prosíme všechny zájemce o toto spojení, aby vyznačili svůj zájem v příslušné kolonce 2. cirkuláře. Dále upozorňujeme na obvyklé změny jízdních řádů k 1. 6.

Výstupní autobusová zastávka je Staré Hamry, Jednota. Vlaky z Prahy:

Hutnik 443 odjezd z Prahy 6.06

prijezd Hranice 9.52
odjezd Hranice 10.07
prijezd Val,Mezirici 10.40
odjezd Val.Mezirici 10.56
prijezd Roznov 11.20

dalsi spojeni:
Detvan 245 odjezd z Prahy Hl.N. 6.52

prijezd Val.Mezirici 11.48
odjezd Val.Mezirici 12.58
prijezd Roznov 13.25


Bulletin CSCA WWW Bratislava Czech X-ray WWW Czech Express


Poslední modifikace stránky : 20. 6. 1996
Správce stránky