KUZEL

R. Kužel
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 5
121 16 Praha 2
E-mail : kuzel@karlov.mff.cuni.cz
Tel. 042-2-21911394
Fax : 042-2-24911061