POKYNY PRO AUTORY

Všechny přijaté příspěvky budou publikovány. Pravděpodobně ve dvou číslech bulletinu Krystalografické společnosti, časopisu Materials Structure, která by měla být k dispozici na kolokviu. Proto je třeba psané příspěvky zaslat včas.

Formát textu

Nejlepší způsob je zaslat text připravený v LaTeXu. Přijímány jsou i texty zpracované běžnými textovými procesory: Chi Writer, MS-Word, Word Perfect (do verze 5.0), AmiPro, T602. V případě, že nemůžete využít ani jeden z těchto editorů, prosíme o zaslání souboru ASCII (s češtinou, uveďte kódování). Přinejhorším je možno zaslat text pouze na papíře. Přispěvky lze psát česky, slovensky nebo anglicky.VŽDY je třeba zaslat kompletní v nějaké formě vytištěný příspěvek včetně obrázků.

Uvítáme, budou-li obrázky o šířce 8 nebo 16 cm.

Členění textu, odkazy, obrázky

Příklad hlavičky :
STUDIUM NAPĚTÍ VE SPOLEČNOSTI
K. Jalový, P. Stresník, J.Úleva
Fakulta mezilaboratorních vztahů, Universita J.d.Cimrmana, V louži 35, 123 45 Praha 2, Česká republika

Kapitoly číslujte : 1, 2 ..., podkapitoly : 1.1, 1.2, ... Matematické vztahy číslujte vpravo.

Na literaturu se odkazujte čísly v hranatých závorkách, postupně podle odkazu v textu, seznam podle tohoto pořadí uveďte tradičně v závěru.

Pro citace článků užívejte následujícího vzoru (včetně interpunkce):
J.R. Xray, R. Powder & A. Diffractometer, Acta Beskyd, 25 (1994) 32-45.
Pro citace knih užívejte následujícího vzoru :
A. Monokrystalový : Ideologické aspekty fázové analýzy. Rybitví 1953. Nakl. Rudý prášek.

U ostatních druhů citací ponecháváme volnost (při vědomí potřeby přesnosti a jasnosti).

Obrázky a tabulky číslujte postupně podle odkazu v textu. Příslušné komentáře lze zahrnout do textu nebo připojit jejich seznam za příspěvek. Tabulky i obrázky lze také zahrnout do textu nebo připojit na konec. Prosíme o zaslání kvalitních předloh pro obrázky. Kopie budou prováděny na běžných rozmnožovacích zařízeních. Počitejte s tím v případě užití fotografií a pokud možno se vyhněte polotónům. Uvítáme obrázky v některém z běžných počítačových formátů (.PCX, .GIF, .BMP, .WMF, .ORG, .CDR atd.). Nepříliš příznivý případ je zahrnutí obrázků přímo do dokumentu např. MS-Word, protože ty pak nelze jednoduše exportovat.

Rozsah

Striktní limit na délku není udán. U krátkých příspěvků se předpokládá několik stran dle charakteru příspěvku. U vývěsek pak abstrakt nebo rozšířený abstrakt v rozsahu 1-2 stran. Delší text je možný, ale je nutno to nejdříve konzultovat.

Způsob a termín zaslání

Tištěnou kopii s obrázky a případně i příslušnou disketu je třeba zaslat na adresu:

RNDr. Radomír Kužel, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2

Text je možné poslat po INTERNETu (viz níže) nebo elektronickou poštou na adresu : kuzel@karlov.mff.cuni.cz. Vždy uveďte v jakém formátu soubor je.

Příspěvky je třeba odeslat do 10. 5. 1996. Do tohoto termínu alespoň v počítačové formě, tištěný text může přijít o něco později.


Vývěsky

K dispozici budou vývěskové panely o velikosti 90 cm (výška) x 140 cm (šířka). Vývěsky budou vystaveny po celou dobu kolokvia. Při větším množství budou rozděleny do dvou skupin (Po-Út, St-Čt).