Malvern Zetasizer Nano ZS

   

Department of Condensed Matter Physics
Faculty of Mathematics and Physics,
Charles University

 

Obecné odkazy

Úlohy

Zadání  a postup

Odkazy

Základní pojmy

Studium povrchového náboje nanočástic ve vodném prostředí v závislosti na pH

zadani1 (pdf)]

Uvod (pdf)]

Dynamický rozptyl světla

Určení molekulové hmotnosti a velikosti aglomerátů ve vodném prostředí zadani2  (pdf)]

Uvod (pdf)]

Statický rozptyl světla

Studium vlivu surfaktantu na povrchový náboj nanokrystalů zadani3  (pdf)]

Zeta potenciál

Studium vlivu iontové síly na povrchový náboj nanočástic zadani4  (pdf)]