Krystalografická společnost, 
Regionální komitét IUCr
pořádají kolokvium

Struktura 2016

25 let 
Krystalografické společnosti

 

12.-15. 9.
Hotel Dvořák v Táboře

 

Program kolokvia tradičně obsahuje celou škálu současné krystalografie a strukturní analýzy. V plánu je dále opět věnovat místo příbuzným technikám - přehledným přednáškám jako NMR, IČ a Ramanova spektroskopie, mikroskopické techniky (HRTEM, EBSD atd.), pozitronová spektroskopie, Mössbauerova spektroskopie.

Vzhledem k 25. výročí vzniku Krystalografické společnosti vítáme i příspěvky s ohlédnutím do historie.

 Pořadatelé: Krystalografická společnost, Regionální komitét IUCr

Příprava konference

Vědecká rada Krystalografické společnosti

Kontakty: 

Radomír Kužel, Matematicko-fyzikální fakulta UK,  Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, kuzel@karlov.mff.cuni.cz, tel. 221911394, fax: 224911061, mobil 721619699

Jindřich Hašek: Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec, Průmyslová 595, 252 42 Jesenice u Prahy, hasekjh@seznam.cz

Poslední modifikace stránky: 26. 1. 2016 Správce stránky