POPLATKY 

Konferenční poplatek zahrnuje vložné (organizační náklady a náklady s vydáním speciálního čísla časopisu Material Structure vydaného k příležitosti tohoto kolokvia),  poplatek za ubytování a plnou penzi na celou dobu konference počínaje pondělní večeří a čtvrtečním obědem konče, dále i malé občerstvení o přestávkách.

platby do 31. 5.
(po tomto datu p
řičtěte 500 Kč)

Placená položka

  v Kč

Běžný účastník 
3 dny, plná penze, vložné, ubytování ve dvojlůžkovém pokoji

5 900

3 dny, plná penze, vložné, samostatné ubytování ve dvojlůžkovém pokoji

7 900

Plný studentský poplatek  (dotováno)
3 dny, plná penze, ubytování v dvojlůžkovém pokoji

4 800

 

Studentský poplatek pro účastníky soutěže (dotováno)
3 dny, plná penze, ubytování v dvojlůžkovém pokoji

3 700

 

Pouze vložné (občerstvení, 1 hlavní jídlo)

1 100

Členové Krystalografické společnosti, kteří mají zaplacen členský poplatek separátně si odečtou od výše uvedených částek 300 Kč resp. 100 Kč (studenti, důchodci)
Studentské poplatky se aplikují i pro důchodce, kteří již nejsou zaměstnáni.

Studenti, důchodci a ti, kteří mají vážné problémy s úhradou pobytu mohou požádat o prominutí vložného a finanční podporu .

Kratší varianty v případě nutnosti.

Placená položka

2 dny, plná penze, vložné, dvojlůžkový pokoj

4 300

2 dny, plná penze, vložné, samostatný pokoj

5 600

1 den, plná penze, vložné, dvojlůžkový pokoj

2 300

1 den, plná penze, vložné, samostatný pokoj

2 900