the x-ray group

Oddělení strukturní analýzy, katedra fyziky kondenzovaných látek
MFF UK

Adresa:
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 95155 1394, +420 95155 1393
Fax: +420 95155 1490

e-mail: kuzel@karlov.mff.cuni.cz, danis@mag.mff.cuni.cz  

Katedra fyziky kondenzovaných látek  

Krystalografická společnost

Obsazení

Vedoucí oddělení: prof. RNDr. Radomir Kuzel, CSc.     Doktorandi: Mgr. Petr Cejpek
Profesoři: prof. RNDr. Václav Holý, CSc.     Mgr. Jan Endres
 Docent: doc. RNDr. Stanislav Daniš, PhD.     Mgr. Jana Stránská Matějová
Vedoucí laboratoře: RNDr. Stanislav Daniš, PhD.     RNDr. Tereza Václavů
Vědečtí pracovníci: Mgr. Lukáš Horák, Ph.D.      
Odborní pracovníci Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.      
  Elen Duverger Nedellec, Ph.D:   Technici Jan Matlák
Cinthia Antunes Correa, Ph.D.
(Katedra fyziky materiálů)
    Jan Matlák ml.

 

Charakteristika oddeleni

 

MFF UK - Fyzika  MFF UK  Univerzita Karlova                         Univerzitní informační systém - hledání

webmaster.htm