The x-ray group

Oddělení strukturní analýzy - výuka, semináře

Internetové kursy krystalografie

Krystalografie (V. Valvoda, D. Kříž, R. Kužel)

Úvod do krystalografie a strukturní analýzy (R. Kužel, V. Valvoda, D. Kříž). Demo kursu projektu Talnet.

Dokumentace k přednáškám a praktikům:

Základní praktikum - Fyzika IV, úloha A19: Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky
Experimentální cvičení I (FPL), -  úloha 4: Fázová analýza

Základní přednášky

Výběrové přednášky

Semináře