The x-ray group

Oddeleni strukturni analyzy - charakteristika

Zamereni skupiny

Znacna cast naseho snazeni v minulosti by se strucne mohla oznacit jako studium jemne struktury krystalickych latek, cimz mam na mysli studium detailnich jevu jako jsou teplotni kmity atomu a deformace jejich elektronove hustoty vlivem vazeb. Predmetem zajmu byly postupne ciste kovy, binarni slitiny a konecne materialy praskove metalurgie (karbidy a nitridy). V nekolika pripadech byla vedle rentgenove difrakce pouzivana i difrakce neutronu. Specialni zajem byl zameren na anizotropii, pripadne antisymetrii atomovych kmitu (Te, CuCl). Spolu se studiem detailu rozdeleni elektronove hustoty byly tyto studie zamereny na sledovani povahy a pevnosti meziatomovych vazeb. Temto otazkam byly take venovany teoreticke prace zamerene na zname empiricke vztahy mezi fyzikalnimi velicinami, ktere se nam podarilo vysvetlit z prvnich principu.

Dalsi pomerne rozsahlou a do soucasnosti presahujici tematickou oblasti nasi aktivity byly tenke polykrystalicke vrstvy. Za hlavni prinos zde pokladame zjisteni vlivu pikostruktury (tj. odchylek od objemove struktury velikosti nekolika pikometru) na vlastnosti tenkych vrstev a zjisteni existence smerove zavisle mikrostruktury v tenkych vrstvach. Pri studiu jemne struktury polykrystalickych latek, kde jsou kladeny znacne naroky na presnost mereni intenzit reflexi, jsme narazili na problem textury. I kdyz nejsme specialisty v tomto oboru, byli jsme vlastne donuceni najit vhodne a presne korekcni postupy a textura se stala nasim osudem az do soucasnych dnu, kdy se zamerujeme na studium silne texturovanych vzorku a na urceni jejich struktury metodou Joint Texture Refinement. Z metodicke oblasti jmenujme jeste studium difrakcnich profilu pro charakterizaci realne struktury.

Dalsi oblasti nasi cinnosti je studium struktury interkalatu, cermetu, supravodicu a difuznich procesu. Jak je jiste znamo, v techto pripadech neni vedle zakladniho vyzkumu zanedbatelna ani aplikacni role techto materialu a procesu. Ze softwarovych produktu nasi laboratore je mozne z minulosti jmenovat program PROFIT (jedna z prvnich verzi simulace a analyzy difrakcnich zaznamu z praskovych vzorku), jeho podstatne kvalitnejsi a uzivatelsky pohodlnejsi verzi DIFPATAN, program VIEW pro graficke znazorneni atomovych struktur a pro vyuku krystalografie, program ANCOR pro uhlovou korekci na Seemannove-Bohlinove difraktometru pro tenke vrstvy a upravy programu POWLS a Rietveldova programu DBWS9006 pro analyzu texturovanych vzorku a pro mereni v asymetrickem usporadani (napr. Guinierove nebo Seemannove-Bohlinove usporadani) nebo pri naklonenych vzorcich (naklon chi).

V. Valvoda

 
MFF UK - Fyzika  MFF UK  Univerzita Karlova                         
   Katedra fyziky kondenzovaných látek         Krystalograficka spolecnost

Posledni modifikace stranky : 27. 3. 1996
Spravce stranky