Práce s počítačem a programování - NOFY087

2/1 KZ, zimní semestr 2021/2022

Rozvrženo na pátek 14:00 v Troji v budově IMPAKT.

Přednášky se konají v N1, cvičení v N10, pro jednu skupinu vždy 1x za dva týdny

 

Navržený harmonogram pro ZS 2020/21

 

V MS Teams je navíc zařazen příslušný předmět a k němu zařazeni všichni zapsaní studenti.

Návod pro přihlášení do univerzitního Office365

Návod pro přihlášení do univerzitního MS Teams

 

Vyučující:

prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.,

RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.

Některé podklady:

Téma Detail Příklady, odkazy Zkouška, zápočet
Tabulkové procesory Excel Příklady, Data pro cvičení

Požadavky

Kreslení grafů Excel  
  Komerční programy - Origin    
  Gnuplot  

 Požadavky

LINUX Obsah  
Psaní textů Jednoduché textové editory (PSPAD)  Data pro cvičení  
  LaTeX  

Požadavky

  Word tutorial  
  Práce s referencemi  
Kancelářské balíky Libre Office, WPS Office, Open Office, Ashampoo Office    
  Tvorba jednoduchých WWW stránek    
Programování Obsah  Příklady, Instalace Matlabu

Požadavky

Python, Matlab

Python (přednáška)    
Různé na závěr Práce s obrázky a fotografiemi    
  Užitečné programy    
  Matematické programy    

Zápočtové úkoly budou  prováděny v PC učebně dne 7. 1., 14. 1. a 21.1.

Účast na cvičeních