Práce s tabulkovými procesory - požadavky ke zkoušce

Základy práce v tabulkovém procesoru
volitelně MS-Excel, Open Office či jiný