LINUX


Základy programování v jazyce Python s využitím prostředí Spyder


Základy práce v Matlabu