TeX, LaTeX 

Předvedení příkladu - tvorba vědeckého miničlánku

Název, autoři, adresy, abstrakt, kapitoly, text s indexy a řeckými písmeny, i zvětšeným, tučným písmem a kurzívou, poznámka pod čarou, několik málo matematických vztahů, vsunutí připravených obrázků, seznamy - číslované i nečíslované, víceúrovňové. Tabulky, v textu odkazy na obrázek, tabulku, vztahy, v závěru reference. Číslování kapitol, sekcí, stránek. 

ASCII text připraven předem.


Odkazy:

TeX, další stránka

Editory: WinEdt, Led, Tex Studio, LyX

TeX users group

Dokumentace: 

Harvey, J. Greenberg: A simplified introduction to LaTeX
Peter Flynn: A beginner's introduction to typesetting with LaTeX
Petr Satrapa: Latex pro pragmatiky

The not so short introduction to LaTeX2e, česky, slovensky

GSview

Matematické rovnice, Equation Magic, MathMagic, on-line editor

PPT s užitečnými tabulkami